Ideju talka

Uzvarētāji

LIELPILSĒTU GAISA PIESĀRŅOJUMA SAMAZINĀŠANA PAR 40%

Lasīt ziņu...

Liepnas vidusskolas skolēnu dome

Lasīt ziņu...

Kandavas jaunieši veicina uz bezatkritumu dzīvesveidu

Lasīt ziņu...