Kontakti

Informācija

Biedrība “Pēdas LV”

Reģ. Nr.: 40008177683

Adrese: Rīga, Jaunciema 7. šķērslīnija 13, Latvija, LV-1023

Tel: +371 26397711;

E-pasts: talkas@talkas.lv

Projekta Vadība

Vita Jaunzeme

Biedrības Pēdas LV valdes priekšsēdētāja

Administrācija un talku pieteikšanas jautājumi

Kristaps Greckis

Administrācija

Medijiem

Jana Kralliša

„Letsdoit" kustības Latvijas kontaktpersona

Vita Jaunzeme

Sadarbības partneri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Sadarbības partneri

Līga Abizāre

AS “Latvijas valsts meži” - Komunikācijas projektu vadītāja

E-pasts: l.abizare@lvm.lv

Sadarbības partneri

Andra Rakšte

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis

Sadarbības partneri

Elīna Ezeriņa

Dabas aizsardzības pārvalde

Sadarbības partneri

LATVĀŅU TALKAS

Astra Garkāje - Valsts augu aizsardzības dienesta Augu karantīnas departamenta vecākā inspektore

Sadarbības partneri

Elīna Pinto

Eiropas Latviešu apvienība

Koordinatoru kontaktinformācija

Pašvaldība

Koordinators

Kontaktinformācija

Ādažu novada pašvaldība Laura Krope 25585983 Laura.krope@carnikava.lv
Aizkraukles novads Aigars Ziemelis 29374819 aigars.zimelis@aizkraukle.lv
Alūksnes novads Aiga Mūrniece 22028275 aiga.murniece@aluksne.lv
Augšdaugavas novads Valērijs Ašķeļaņecs 25602114 valerijs.askelanecs@augsdaugavasnovads.lv
Augšdaugavas novads (latvāņu ierobežošanas talkas koordinators) Jolanta Bāra 26520687 jolanta.bara@augsdaugavasnovads.lv
Balvu novads Sandra Kapteine 26345838 sandra.kapteine@balvi.lv
Bauskas novads Agita Eglinska 26370202 agita.eglinska@bauska.lv
Cēsu novads Signe Ķerpe 27821043 signe.kerpe@cesunovads.lv
Daugavpils valstspilsēta Kaspars Laizāns 29605014 kaspars.laizans@daugavpils.lv
Dienvidkurzemes novads Edgars Bertrams 26143329 komunala.parvalde@dkn.lv
Dobeles novads Vija Vika 29211106 vija.vika@dobele.lv
Gulbenes novads (arī latvāņu ierobežošanas talkas koordinators) Dace Kurša 26173113 dace.kursa@gulbene.lv
Jelgavas novads (arī latvāņu ierobežošanas talkas koordinators) Dace Gražule 22002558 dace.grazule@jelgavasnovads.lv
Jelgavas valstspilsēta Aleksejs Jankovskis 29357119 aleksejs.jankovskis@eko.jelgava.lv
Jēkabpils novads Mārīte Breimane 26320653 marite.breimane@jekabpils.lv
Jūrmalas valstspilsēta Einārs Bučs 26300683 einars.bucs@jurmala.lv
Krāslavas novads Ieva Dzirkale 20214794 ieva.dzirkale@kraslava.lv
Kuldīgas novads Dace Jansone 27025423 dace.jansone@kuldiga.lv
Kuldīgas novads (latvāņu ierobežošanas talkas koordinators) Inta Putniņa 25680932 inta.putnina@kuldigasnovads.lv
Ķekavas novads Sigita Varika 26417724 Sigita.varika@kekava.lv
Liepājas valstspilsēta Dace Liepniece-Liepiņa 29188499 dace.liepniece@liepaja.lv 
Limbažu novads Edmunds Liepiņš 26433148 edmunds.liepins@limbazunovads.lv
Līvānu novads Gunita Vaivode 29231055 gunita.vaivode@livani.lv
Ludzas novads Aleksandrs Narnickis 22444045 aleksandrs.narnickis@ludzasnovads.lv
Madonas novads Gita Lutce 29287466 gita.lutce@madona.lv
Madonas novads (latvāņu ierobežošanas talkas koordinators) Lelde Celmiņa 27326679 lelde.celmina@madona.lv
Mārupes novads Ziedīte Lapiņa 29435695 ziedite.lapina@marupe.lv
Ogres novads Ogres pašvaldība nav apstiprinājusi dalību Lielajā Talkā. Tomēr ikviens, kurš vēlas piedalīties talkā, ir laipni aicināts to darīt, izvērtējot iespējas savāktos atkritumus aizvest pašiem vai meklēt palīdzību Ogres pašvaldībā. Apzaļumošanas, labiekārtošanas vai latvāņu talkas nav jāsaskaņo ar pašvaldību tās reģistrējot Lielās Talkas kartē. 65071160 ogredome@ogresnovads.lv
Olaines novads Kristīne Plaude 20202150 kristine.plaude@olaine.lv
Preiļu novads Nauris Lazda 27862728 nauris.lazda@preili.lv
Rēzeknes novads Andris Stafeckis 20228843 andris.stafeckis@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes novads (latvāņu ierobežošanas talkas koordinators) Ruta Sidorova 27343634 ruta.sidorova@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes valstspilsēta Natālija Siņicina 28358410 natalija.sinicina@rezekne.lv
Rīgas Latgales priekšpilsēta un Rīgas Centra rajons Ivita Žīgure 67013579 ivita.zigure@riga.lv
Rīgas Latgales priekšpilsēta un Rīgas Centra rajons Marianna Skudra 67026654 marianna.skudra@riga.lv
Rīgas Ziemeļu rajons un Rīgas Vidzemes priekšpilsēta Inesa Fedjuhina 67013565 Inese.Fedjuhina@riga.lv
Rīgas Ziemeļu rajons un Rīgas Vidzemes priekšpilsēta Vera Solovjova 67105924 vera.solovjova@riga.lv
Rīgas Zemgales priekšpilsēta un Rīgas Kurzemes rajons Baiba Zvaigzne 67037074 baiba.zvaigzne@riga.lv
Rīgas Zemgales priekšpilsēta un Rīgas Kurzemes rajons Rolfs Vendiņš 67181874 rolfs.vendins@riga.lv
Ropažu novads Aldis Grunde 29473102 aldis.grunde@ropazi.lv
Ropažu novads (latvāņu ierobežošanas talkas koordinators) Nora Puķīte- Babāne 20170876 nora.pukite@ropazi.lv
Salaspils novads Liene Turne 29478068 liene.turne@salaspils.lv
Saldus novads Arvis Blūms 29862141 arvis.blums@saldus.lv
Saulkrastu novads Iveta Jurkeviča 29218153 iveta.jurkevica@saulkrasti.lv
Siguldas novads Dita Laure 29122596 dita.laure@sigulda.lv
Siguldas novads (latvāņu ierobežošanas talkas koordinators) Ineta Eriksone 26341991 ineta.eriksone@sigulda.lv
Smiltenes novads Agija Kukaine 26395999 agija.kukaine@smiltenesnovads.lv
Talsu novads (arī latvāņu ierobežošanas talkas koordinators) Ieva Krotova 26651348 ieva.krotova@talsi.lv ​
Tukuma novads Gundega Rugāja 20038900 gundega.rugaja@tukums.lv
Valkas novads Gints Stālmeisters 25744199 gints.stalmeisters@valka.lv
Valmieras novads Evija Ozola 26327031 evija.ozola@valmierasnovads.lv
Varakļānu novads Vilnis Dzērvītis 26101180 silagals@inbox.lv
Ventspils novads (arī latvāņu ierobežošanas talkas koordinators) Aivars Mincenbergs 29187310 aivars.mincenbergs@ventspilsnd.lv
Ventspils valstspilsēta Mārīte Zīberte 29471342 marite.ziberte@ventspils.lv