Kontakti

Informācija

Poligonu kontaktinformācija

Projekta Vadība

Vita Jaunzeme

Biedrības Pēdas LV valdes priekšsēdētāja

Administrācija un talku pieteikšanas jautājumi

Kristaps Greckis

Administrācija

Medijiem

Ginta Zalaka

Sociālie tīkli

Reinis Znotiņš

„Letsdoit" kustības Latvijas kontaktpersona

Kristaps Greckis

Lielās Talkas ūdeņu un to krastu sakopšanas programmas vadītājs

Viesturs Silenieks

Lielās Talkas ūdeņu un to krastu sakopšanas konsultants

Andris Urtāns

Lielās Talkas ūdeņu un to krastu sakopšanas konsultante

Loreta Urtāne

Sadarbības partneri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

E-pasts:

Sadarbības partneri

Liene Ozola

Rīgas Brīvostas pārvalde

Sadarbības partneri

Andra Rakšte

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis

Sadarbības partneri

Armands Nikolajevs

Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA)

E-pasts: lasua@inbox.lv

Sadarbības partneri

Aiga Rozenberga

Dabas aizsardzības pārvalde

Sadarbības partneri

Elīna Pinto

Eiropas Latviešu apvienība

Poligonu kontaktinformācija

Region

Atbildīgā persona

Kontaktinformācija

Aizkraukles novads Skaidrīte Slobodjaņuka +371 29102856
Austrumlatgales reģions Aigars Metlāns +371 64667440, +371 28359080
Brocēnu un Saldus novads Agnese Freimane +371 63864244, +371 26656614
Dienvidlatgales reģions Valerjans Gedzjuns +371 29993540, +371 65420027
Jēkabpils novads Inita Zaķe +371 65237660, +371 29145520
Kuldīgas reģions Agris Viļumsons +371 29612192, +371 63321965, kkp@kuldiga.lv
Liepājas reģions Māris Grīnfelds +371 26424484, maris@liepajasras.lv
Madonas novads Guntars Dzenis +371 25425568
Malienas reģions Aldis Amantovs +371 64474145, +371 29205363, alba55@inbox.lv
Piejūras reģions Indra Rassone +371 29186332, piejura@tukums.lv
Rīgas pilsēta (Getliņi) Inese Ceihnere +371 67317800, iceihnere@getlini.lv
Saldus novads Liene Grīsle +371 63807454, +371 26376800, saldus@komunal.apollo.lv
Ventspils reģions Andis Kracis +371 29466527, andis.kracis@ventspils.gov.lv
Zemgales reģions Aleksejs Jankovskis +371 29357119, aleksejs.jankovskis@eko.jelgava.lv
Ziemeļvidzemes reģions Ingrīda Gubernatorova +371 26537816, ingrida@zaao.apollo.lv

Koordinatoru kontaktinformācija

Pašvaldība

Koordinators

Kontaktinformācija

Ādažu novada pašvaldība Iveta Grīviņa 29116486 iveta.grivina@adazi.lv
Ādažu novada pašvaldība Ivars Ginbergs 20379220 ivars.grinbergs@adazi.lv
Aglonas novada pašvaldība Jolanta Dimpere 22357535 jolanta.dimpere@aglona.lv
Aizkraukles novada pašvaldība Līga Ciematniece 25727419 liga.ciematniece@aizkraukle.lv
Aizputes novada pašvaldība Iveta Kļevcova 29983141 iveta@aizpute.lv
Aknīstes novada pašvaldība Jānis Gavars 28685224 janis.gavars@akniste.lv
Alojas novada pašvaldība Zanda Aderniece 25749109 zanda.aderniece@aloja.lv
Alsungas novada pašvaldība Lauma Migoviča 20280614 koordinatore@alsunga.lv
Alūksnes novada pašvaldība Madara Sildega 22028275 madara.sildega@aluksne.lv
Amatas novada pašvaldība Valda Veisenhofa 29170544 valda.veisenkopfa@and.lv
Apes novada pašvaldība Gundars Pihlis 22036330 agentura@ape.lv
Auces novada pašvaldība Aldis Lerhs 26432523 aldis.lerhs@dome.auce.lv
Babītes novada pašvaldība dome@babite.lv
Baldones novada pašvaldība Daiga Kalniņa 29391771 daiga.baldone@inbox.lv
Baltinavas novada pašvaldība Evita Broka 20232378 sab.attiecibas@baltinava.lv
Balvu novada pašvaldība Aleksandrs Sņegovs 28673272 aleksandrs.snegovs@balvi.lv
Bauskas novada pašvaldība Agita Eglinska 26370202 agita.eglinska@bauska.lv
Beverīnas novada pašvaldība Egita Biša 26460272 egita.bisa@beverina.lv
Brocēnu novada pašvaldība Ance Puriņa 25125160 ance.purina@broceni.lv
Burtnieku novada pašvaldība Zane Elksne 25629654 zane.elksne@burtniekunovads.lv
Carnikavas novada pašvaldība Edgars Sliede 26466099 edgars.sliede@carnikava.lv
Cēsu novada pašvaldība Edīte Matuseviča 28377450 edite.matusevica@cesis.lv
Cesvaines novada pašvaldība Ritma Kļaviņa 29484429 ritma.klavina@cesvaine.lv
Ciblas novada pašvaldība Aldis Tihovskis 26162066 aldons777@inbox.lv
Dagdas novada pašvaldība Sandra Viškure 27800102 sandra_23@inbox.lv
Daugavpils novada pašvaldība Rolands Gradkovskis 29431360 rolands.gradkovskis@dnd.lv
Daugavpils pilsētas dome Kaspars Laizāns 29605014 kaspars.laizans@daugavpils.lv
Dobeles novada pašvaldība Vija Vika 29211106 vija.vika@dobele.lv
Dundagas novada pašvaldība Andris Kojro 26563742 andris@dundaga.lv
Durbes novada pašvaldība Vilnis Kārkliņš 29187957 vilnis@durbe.lv
Engures novada pašvaldība Alise Indriksone 20219888 alise.indriksone@enguresnovads.lv
Ērgļu novada pašvaldība Māris Grīnbergs 26471778 izpilddirektors@ergli.lv
Garkalnes novada pašvaldība Juris Silovs 29122363 juris.silovs@garkalne.lv
Garkalnes novada pašvaldība Jeļena Toca 29233894 jelena.toca@garkalne.lv
Grobiņas novada pašvaldība Raimonds Reinis 26490324 tkoga@inbox.lv
Gulbenes novada pašvaldība Jānis Šmoteks 26310272 janis.smoteks@gulbene.lv
Iecavas novada pašvaldība Sarmīte Avota 29419247 sarmiteavota@inbox.lv
Ikšķiles novada dome Valentīns Špēlis 29132818 valentins.spelis@ikskile.lv
Ilūkstes novada pašvaldība Iveta Plone 28377279 iveta.plone@dviete.lv
Inčukalna novada pašvaldība Arnis Uzuliņš 29453100 arnis.uzulins@incukalns.lv
Jaunjelgavas novada pašvaldība Vanda Censone 27020338 dome@jaunjelgava.lv
Jaunpiebalgas novada pašvaldība Juris Belasovs 29182807 juris.belasovs@jaunpiebalga.lv
Jaunpils novada pašvaldība Gvido Leiburgs 29135557 gvido.leiburgs@jaunpils.lv
Jēkabpils novada pašvaldība Jānis Subatiņš 29126223 janis.subatins@jekabpilsnovads.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldība Anita Truksne 26131430 anita.truksne@jekabpils.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldība Iveta Vārna 29275368 iveta.varna@jekabpils.lv
Jelgavas novada pašvaldība Dace Gražule 22002558 dace.grazule@jelgavasnovads.lv
Jelgavas pilsētas dome Aleksejs Jankovskis 29357119 aleksejs.jankovskis@eko.jelgava.lv
Jūrmalas pilsētas dome Zanda Sapronova 26300683 zanda.sapronova@jurmala.lv
Kandavas novada pašvaldība Egīls Dude 25652445 egils.dude@kandava.lv
Kārsavas novada pašvaldība Juris Vorkalis 28343926 juris.vorkalis@karsava.lv
Ķeguma novada pašvaldība Edgars Kozlovs 26493271 edgars.kozlovs@kegums.lv
Ķekavas novada pašvaldība Sigita Varika 26417724 sigita.varika@kekava.lv
Kocēnu novada pašvaldība Māris Permaņickis 29499880 maris.permanickis@kocenunovads.lv
Kokneses novada pašvaldība Benita Peciņa 29421728 benita.pecina@koknese.lv
Krāslavas novada pašvaldība Inga Kavinska 26163661 inga.kavinska@kraslava.lv
Krimuldas novada pašvaldība Dace Baķe 29999786 dome@krimulda.lv
Krustpils novada pašvaldība Ilmārs Luksts 26706059 ilmars.luksts@krustpils.lv
Kuldīgas novada pašvaldība Dace Jansone 27025423 dace.jansone@kuldiga.lv
Lielvārdes novada pašvaldība Gunta Smalkā 29140220 Gunta.smalka@lielvarde.lv
Liepājas pilsētas dome Dace Liepniece 29188499 dace.liepniece@dome.liepaja.lv
Līgatnes novada pašvaldība Mārcis Kalniņš 26465257 marcis.kalnins@ligatne.lv
Limbažu novada pašvaldība Ainārs Liniņš 29187593 ainars.linins@limbazi.lv aigars.berzins@limbazi.lv
Līvānu novada pašvaldība Inese Stahovska 28844848 inese.stahovska @livani.lv
Lubānas novada pašvaldība Elīna Ravinska 26352423 elina.ravinska@lubana.lv
Ludzas novada pašvaldība Aivars Strazds 29255584 aivars.strazds@ludzaspils.lv
Madonas novada pašvaldība Agnese Silupa 26360329 agnese.silupa@madona.lv
Mālpils novada pašvaldība Regīna Zagorska 26437370 dome@malpils.lv
Mārupes novada pašvaldība Ziedīte Lapiņa 29435695 ziedite.lapina@marupe.lv
Mārupes novada pašvaldība Aigija Ladiga 25748982 aigija.ladiga@marupe.lv
Mazsalacas novada pašvaldība Valdis Kampuss 26341450 valdis.kampuss@mazsalacasnovads.lv
Mērsraga novada pašvaldība Madara Brāle 28757923 madara.brale@mersrags.lv
Naukšēnu novada pašvaldība Antra Krievāne 29497504 antra.krievane@naukseni.lv
Neretas novada pašvaldība Rolands Klibiķis 29189934 livi@inbox.lv
Nīcas novada pašvaldība Dace Vecbaštika 29458532 turisms@nica.lv
Ogres novada pašvaldība Ģirts Ornicāns 26564339 girts.ornicans@ogresnamsaimnieks.lv
Olaines novada pašvaldība Inese Priedīte 25155025 inese.priedite@olaine.lv
Ozolnieku novada pašvaldība Artūrs Semjonovs 29766177 arturs.semjonovs@ozolnieki.lv
Pārgaujas novada pašvaldība Andris Erenbots 26529894 andris.erenbots@pargaujasnovads.lv
Pāvilostas novada pašvaldība Alfrēds Magone 26405900 alfreds_magone@tvnet.lv
Pāvilostas novada pašvaldība Jānis Vitrups 29183648 janis.vitrups@pavilosta.lv
Pļaviņu novada pašvaldība Andris Ambainis 25207555 andris.ambainis@plavinas.lv
Preiļu novada dome Ilona Vilcāne   25141858 ilonavilcane@preili.lv
Preiļu novada dome Andrejs Jermolajevs 29480687 andrejs.jermolajevs@preili.lv
Priekules novada pašvaldība Andris Razma 29176392 direktors@priekulesnovads.lv
Priekuļu novada pašvaldība Jānis Sirlaks 29425621 janis.sirlaks@inbox.lv
Raunas novada pašvaldība Linda Kručāne 26590507 lindakrucane123@inbox.lv
Rēzeknes novada pašvaldība Elvīra Pizāne 29496170 elvira.pizane@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes pilsētas dome Natālija Siņicina 28358410 natalija.sinicina@rezekne.lv
Riebiņu novada pašvaldība Rolands Naglis 26173320 rolands.naglis@riebini.lv
Rīgas pilsētas dome Ineta Mauriņa-Červinska 29498128 ineta.maurina-cervinska@riga.lv
Rīgas pilsētas dome Viktors Admidiņš 29115332
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Māris Zviedris 25488508 maris.zviedris@riga.lv
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Laura Apkalne 29344063 laura.apkalne@riga.lv
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Alberts Aizbalts 67012310 alberts.aizbalts@riga.lv
Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Jānis Galakrodznieks 29296813 janis.galakrodznieks@riga.lv
Rojas novada pašvaldība Jānis Pūce 27052492 janis.puce@roja.lv
Ropažu novada pašvaldība Ieva Damberga 26488256 ievavindele@gmail.com
Rucavas novada pašvaldība Natālija Grauduže 29134903 natalija.grauduze@rucava.lv
Rugāju novada pašvaldība Līga Kravale 27818471 rjiic@rugaji.lv
Rūjienas novada pašvaldība Dairis Lācis 25662217 dairis.lacis@rujiena.lv
Rundāles novada pašvaldība Aigars Sietiņš 28609107 aigars.sietins@rundale.lv
Salacgrīvas novada pašvaldība Janis Blūmiņš 27363311 janis.blumins@salacgriva.lv
Salas novada pašvaldība Valentīna Stolere 29612095 valentinastolere@inbox.lv
Salaspils novada pašvaldība Ojārs Kramiņš 29294891 ojars.kramins@salaspils.lv
Saldus novada pašvaldība Kristaps Osis 26161552 kristaps.osis@saldus.lv
Saulkrastu novada pašvaldība Iveta Jurkeviča 29218153 iveta.jurkevica@saulkrasti.lv
Sējas novada pašvaldība Grigorijs Ņesteruks 26450459 komunaldienests@seja.lv
Siguldas novada pašvaldība Dita Laure 29122596 dita.laure@sigulda.lv
Siguldas novada pašvaldība Aira Balde aira.balde@sigulda.lv
Skrīveru novada pašvaldība Guntis Bokalderis 26444662 guntis.bokalders@skriveri.lv
Skrundas novada pašvaldība Zane Eglīte 26665874 zane.eglite@skrunda.lv
Smiltenes novada pašvaldība Agija Kukaine 26395999 agija.kukaine@smiltene.lv
Stopiņu novada pašvaldība Maksims Griščenko 29128420 maksims.griscenko@stopini.lv
Strenču novada pašvaldība Ginta Gailīte 26312250 ginta.gailite@strencunovads.lv
Talsu novada pašvaldība Arvis Strēlnieks 26497797 arvis.strelnieks@talsi.lv
Tērvetes novada pašvaldība Māris Berlands 26552303 berlandsmaris@inbox.lv
Tukuma novada pašvaldība Gundega Rugāja 20038900 gundega.rugaja@tukums.lv
Vaiņodes novada pašvaldība Normunds Pāvils 22009884 izpilddirektors@vainode.lv
Valkas novada pašvaldība GUNTIS BAŠĶIS 29431717 guntis.baskis@valka.lv
Valmieras pilsētas pašvaldība Līga Bieziņa 26495997 liga.biezina@valmiera.lv
Valmieras pilsētas pašvaldība Dzintars Francis 28314534 dzintars.francis@valmiera.lv
Varakļānu novada pašvaldība Vilnis Dzērvītis 26101180 silagals@inbox.lv
Vārkavas novada pašvaldība Linda Pudule 20399639 linda.pudule@varkava.lv
Vecpiebalgas novada pašvaldība Viesturis Burjots 20238995 viesturis.burjots@vecpieblaga.lv viestris@inbox.lv
Vecumnieku novada Dome Ieva Pankrate 22024545 ieva.pankrate@vecumnieki.lv
Ventspils novada pašvaldība Mārtiņš Birzenbergs 27872765 martins.birzenbergs@ventspilsnd.lv
Ventspils pilsētas dome Mārīte Zīberte 29471342 marite.ziberte@ventspils.lv
Viesītes novada pašvaldība Sanita Lūse 26670482 sanita.luse@viesite.lv
Viļakas novada pašvaldība Mārtiņš Rēdmanis 27807820 martins.redmanis@inbox.lv
Viļānu novada pašvaldība ANDRIS  STAFECKIS   28374718 stafeckisandris2@inbox.lv
Zilupes novada pašvaldība Aina Borsuka 26369508 dome@zilupe.lv