Lielā Talka

LIELĀ TALKA

FOLKLORĀ BALSTĪTA, MŪSDIENĪGĀ UN PASAULĪGĀ RĪCĪBĀ ĪSTENOTA

Lielā Talka ir lielākā Latvijas nevalstiskā kustība, kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Savas pastāvēšanas otro desmitgadi 2019.gadā aizsāk ar jaunām vēsmām vides domāšanā, plašāk aicinot cilvēkus domāt un rīkoties, lai iznīdētu vides piesārņojuma cēloņus, ne tikai sekas, kā arī atveseļotu mūsu izpratni par cilvēka un dabas mijiedarbību.

Lielās Talkas kustības pamatā ir gudri organizēta sabiedrības iesaiste, iekļaujot visas pašvaldības, skolas, biznesa jomas partnerus, medijus, diasporas organizācijas, un, protams, pats galvenais – katru atsaucīgo talcinieku! Lielās Talkas vadītāja kopš tās pirmsākumiem ir iedvesmojošā un vienmēr idejām bagātā Vita Jaunzeme.

Lielās Talkas idejas autore ir rakstniece Anna Žīgure, bet pati ideja aizgūta no igauņiem, kas vides sakopšanu visas valsts mērogā pirmoreiz rīkoja 2008.gada 3.maijā. Visas trīs Baltijas valstis 2008.gadā ar Talku savā zemē aicināja cilvēkus sniegt dāvanu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 90.gadskārtā, sakopjot zemi.

Ar šīm pirmajām visas valsts mēroga talkām un lielo sabiedrības atbalstu šai idejai Baltijas valstīs aizsākās arī Igaunijas NVO koordinēta starptautiska kustība “Let`s Do it world!”, kas 2018.gada 15.septembrī rīkoja pirmo Pasaules talku, kurā piedalījās 18 miljoni 158 pasaules valstu iedzīvotāju. Otrajā Pasaules Talkā, kas notiks 2019.gada 21.septembrī, Latvija turpinās iedvesmot pasauli ar Laimes koku stādīšanu nākamajām paaudzēm.

Ja 2008.gadā Lielā Talka aizsākās kā kopīgs darbs, vācot visā Latvijā atkritumus, tad tagad ar prieku jāatzīst, ka pūliņi ir bijuši tā vērti, un daudzviet vairs atkritumi nav atrodami, cilvēki iesaistās koku un puķu stādīšanā, pagalmu izdaiļošanā, putnu būrīšu un soliņu veidošanā u.c. 10 gadu garumā Lielajā Talkā kopumā ir piedalījušies aptuveni 500 000 dalībnieku, bet pa gadiem kopā skaitot vairāk nekā miljons, atsaucīgi talkojuši latvieši ir arī citās pasaules valstīs. Atkritumu daudzums ir vairāk nekā par pusi samazinājies, salīdzinot ar 2008. gadu; 2018. gada talkā tas jau bija samazinājies uz pusi, salīdzinot ar 2017. gadu.

Šie fakti ir apliecinājums tam, ka Lielā Talka ir konsekventi virzījusies uz izvēlēto mērķi – padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē; dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.

Pēdējos gados arvien vairāk Lielā Talka uzsver vides izglītības un vides un cilvēka veselības ciešo saikni, tāpat notiek arvien vairāk ainavu un pagalmu labiekārtošanas darbu. 2019.gada talkā īpaši tiek uzrunāti jaunieši, Ideju talkās meklējot labākos un trakākos ieteikumus dabai un cilvēkam veselīgam iepakojumam, risinājumus cilvēka paradumu maiņai u.c.

Katru gadu Lielā Talka izvirza noteiktu vadmotīvu, lai aicinātu sabiedrību pievērst uzmanību tam, cik ļoti ir saistīta mūsu ikdienas rīcība ar vidi un tās veselību. 2011.gada vadmotīvs bija – “Nāc talkā Latvijai!”. 2012.gadā – “Skaties dziļāk – nemēslo!”. 2013.gadā – “Tīra Latvija sākas tavā galvā”. 2014.gadā – “Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā”. 2015.gadā – “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”. 2016. un 2017.gadā – “Latvijai BŪT zaļai!”. 2018.gadā – “Mainām Latviju! Maināmies paši!”

Lielās Talkas tradīcija aizsākās pirms desmit gadiem – ar talku 2008.gada 13.septembrī, kas bija kā iedzīvotāju dāvana Latvijai tās 90.dzimšanas dienā. Nākamās talkas notika 2009.gada 18.aprīlī, 2010.gada 24.aprīlī, 2011.gada 30.aprīlī, 2012.gada 21.aprīlī, 2013.gada 20. un 27.aprīlī (sakarā ar laikapstākļiem talka oficiāli norisinājās divās dienās), 2014.gada 26.aprīlī, 2015.gada 25.aprīlī,  2016.gada 23.aprīlī un 2017.gadā 22.aprīlī.

Lielās Talkas patrons ir Valsts prezidents. No 2008. līdz 2011.gadam tas bija Valsts prezidents Valdis Zatlers. 2012., 2013., 2014. un 2015.gadā Lielās Talkas patrons bija Valsts prezidents Andris Bērziņš. Savukārt no 2016. gada Lielās Talkas patrons ir Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Lielajā Talkā mīļi aicinām piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kam rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē.

2019.gadā Lielā Talka notiks 27.aprīlī un Laimes koku stādīšana Pasaules talkas ietvaros – 21.septembrī.