Talku atbildīgie

KAS IR ATBILDĪGAIS?

Pašvaldības, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmuma pārstāvis, kā arī ikviens brīvprātīgais, kurš Lielās Talkas dienā organizē kolektīvu talku noteiktā teritorijā, kas ir saskaņota ar attiecīgā novada/ republikas pilsētas Lielās Talkas koordinatoru un ir reģistrēta mājas lapā www.talkas.lv.

KĀDI IR MANI PIENĀKUMI, JA ESMU TALKAS ATBILDĪGAIS?

  1. sazināties ar sava novada/ republikas pilsētas galveno Lielās Talkas koordinatoru (skat. sadaļā kontakti) un noskaidrot, kur labāk talkot vai arī informēt un saskaņot talkas vietu, ja tāda ir jau atrasta. Lai izvēlētos savu talkas vietu, www.talkas.lv iespējams aplūkot “Piesārņoto vietu” karti;
  2.  reģistrēt savu talkošanas vietu Lielās Talkas kartē www.talkas.lv. (Reģistrācija tiek atvērta mēnesi pirms Talkas).
  3. aicināt un organizēt iedzīvotājus/ savu kolektīvu talkošanai, iepazīstināt ar Talkas instrukciju;

Lielās talkas logo