Ziedojumu apmaksas noteikumi

Biedrība “Pēdas.lv” (turpmāk tekstā saukta arī par “mums” vai “mēs”) ir Latvijas nevalstiskā organizācija, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas nr. 40008177683. Mēs pārvaldām vietni www.talkas.lv (turpmāk tekstā saukta “vietne”).

Šie ir Noteikumi, kas regulē katru ziedojuma apmaksas pakalpojumu, ko sniedzat vietnē.

Šie Noteikumi attiecas atsevišķi uz katru jūsu ziedojumu.

(1) Ziedojumi

Mēs izmantosim jūsu ziedojumu pēc saviem ieskatiem, bet mūsu noteikto līdzekļu vākšanas mērķu ietvaros.

Visi maksājumi, izmantojot vietni, jāveic ar vietnē pieejamo internetbanku starpniecību (t.i. Swedbank, Citadele banka vai SEB banka) vai ar maksājumu karti, izmantojot Swedbank platformas pakalpojumus.

Kad jūs vietnē apstiprināsiet, ka vēlaties turpināt ziedojumu, jūsu darījums tiks apstrādāts, izmantojot mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēju Swedbank.

(2) Neatļauta karšu izmantošana

Ja jums kļūst zināms par kartes krāpniecisku izmantošanu vai ja tā tiek nozaudēta vai nozagta, jums nekavējoties par to jāinformē kartes izsniedzējs.

(3) Informācija no jums

Pirms mēs varam apstrādāt ziedojumu, jums jānorāda (i) jūsu vārds un uzvārds, kā arī e-pasta adrese; un, ziedojot ar maksājumu karti, (ii) informācija par kredītkarti vai debetkarti, kuru vēlaties izmantot. Mēs izmantosim šo informāciju, lai apstrādātu jūsu ziedojumu. Jūsu pienākums ir nodrošināt, ka esat mums sniedzis pareizu informāciju.

Kad iesniedzat mums informāciju, informācija par ziedotāju tiks publicēta ziedotāju sarakstā https://talkas.lv/ziedotaji/. Ja nevēlaties, lai informācija par jums tiktu publicēta ziedotāju sarakstā, ziedojot, jums jāizvēlas atzīme “ziedot anonīmi”.

Savukārt, kad iesniedzat maksājuma informāciju, šī informācija tiks pārsūtīta uz mūsu maksājumu nodrošinātājam Swedbank, kuri atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem droši apkopos un apstrādās jūsu maksājumu datus.

Mēs nenodosim jūsu personas datus citām trešajām personām, kā vien tām, kuras nodrošina maksājumu veikšanu. Veicot ziedojuma apmaksu jūs apstipriniet, ka esat iepazinies ar šiem Noteikumiem un atzīstat tos par sev saistošiem. Piekrītot šiem Noteikumiem, jūs piekrītat arī tam, ka mēs izmantojam un aizsargājam jūsu personisko informāciju saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

(4) Atmaksas politika

Ja jūs pieļāvāt kļūdu ziedojumā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: talkas@talkas.lv 14 dienu laikā, un jums tiks atmaksāta pilna summa.

(5) Noslēguma jautājumi

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā grozīt šos Noteikumus.

Šos Noteikumus un no tiem izrietošās tiesiskās attiecības reglamentē Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti. Strīdi tiek risināti savstarpējo sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nav iespējams vienoties par strīda atrisināšanu, puse, kuras tiesības ir aizskartas, ir tiesīga iesniegt pieteikumu Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.