Koordinatori

1. KAS IR LIELĀS TALKAS KOORDINATORS?

Talkas koordinators ir cilvēks, kurš savā novadā/ republikas pilsētā koordinē un atbild par Lielās Talkas norisi visā administratīvajā teritorijā.

1. KĀDI IR LIELĀS TALKAS KOORDINATORA PIENĀKUMI?

 1. apzināt talkošanas vietas savā pašvaldības teritorijā – par palīgu var noderēt “Piesārņoto vietu” karte.
 2. aicināt savas pašvaldības/ pārvaldes, izglītības iestādes, uzņēmumus, organizācijas, kā arī brīvprātīgos entuziastus piedalīties Lielajā Talkā un reģistrēt savas talkas vietas Talkas mājas lapā www.talkas.lv, sadaļā “Reģistrē savu talku!” (talku reģistrācija sāksies 27. martā);
 3. konsultēt un saskaņot talku Atbildīgo pieteikumus par talkas organizēšanu;
 4. izplatīt afišas par talkas norises vietām VISĀ savas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Afišas ir iespējams saņemt pie Lielās Talkas organizatoriem, kā arī tās ir pieejamas elektroniski mājas lapā, sadaļā „Talkas ideja”
 5. izdalīt atkritumu maisus talku Atbildīgajiem (maisi tiks piegādāti sadarbībā ar starptautisko kravu pārvadātājumu kompāniju “DHL Latvija”);
 6. TALKAS DIENĀ BŪT SAZVANĀMAM;
 7. pēc talkas pieņemt talku Atbildīgo informāciju par atstāto atkritumu vietām;
 8. nodrošināt Talkas laikā savākto atkritumu savākšanu un aizvešanu VISĀ savas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Arī šogad par Lielās Talkas laikā savākto atkritumu izvešanu ir atbildīga pašvaldība. Ja savāktie atkritumi atrodas Latvijas Valsts mežu vai Latvijas Valsts ceļu teritorijā, tad par šo atkritumu savākšanu, lūdzu, vienojieties ar attiecīgo iestādi personīgi (kontakti atrodami mājas lapā, sadaļā „Kontakti”). Pirms atkritumu izvešanas uz poligoniem, lūdzu, sazinieties ar sava reģiona attiecīgo poligona operatoru;

3. KĀDA INFORMĀCIJA MAN JĀNODROŠINA TALKU ATBILDĪGAJIEM?

 • kurās teritorijās labāk talkot;
 • kur atstāt maisus ar atkritumiem, vai arī kur tiks izvietoti konteineri, kā arī kad tie tiks savākti.

KĀ IZPLATĪT AFIŠAS PAR TALKAS NORISES VIETĀM MANAS PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ?

 • afišas jāpapildina ar informāciju par talkas norises vietām;
 • jānovieto publisko paziņojumu vietās;
 • jāpiedāvā talku Atbildīgajiem, novietošanai viņu pārstāvēto iestāžu/ uzņēmumu teritorijās;
 • afišas var pārsūtīt arī elektroniski pa e-pastu.

 

Lielās talkas logo