Kontakti

Informācija

Poligonu kontaktinformācija

Projekta Vadība

Vita Jaunzeme

Biedrības Pēdas LV valdes priekšsēdētāja

Administrācija un talku pieteikšanas jautājumi

Evija Grīnmane

Administrācija

Tehniskais administrators

Kristaps Greckis

Tehniskais administrators

Medijiem

Madara Laicāne

+371 28352319

„Letsdoit" kustības Latvijas kontaktpersona

Evija Grīnmane

Lielās Talkas ūdeņu un to krastu sakopšanas programmas vadītājs

Viesturs Silenieks

Lielās Talkas ūdeņu un to krastu sakopšanas konsultants

Andris Urtāns

Lielās Talkas ūdeņu un to krastu sakopšanas konsultante

Loreta Urtāne

Atbildīgā par sociālajiem medijiem

Jekaterina Černobrovaja

Atbildīgā par informāciju mājas lapā

Madara Laicāne

Sadarbības partneri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

E-pasts:

Sadarbības partneri

Liene Ozola

Rīgas Brīvostas pārvalde

Sadarbības partneri

Andra Rakšte

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis

Sadarbības partneri

Armands Nikolajevs

Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA)

E-pasts: lasua@inbox.lv

Sadarbības partneri

Aiga Rozenberga

Dabas aizsardzības pārvalde

Sadarbības partneri

Elīna Pinto

Eiropas Latviešu apvienība

Poligonu kontaktinformācija

Region

Atbildīgā persona

Kontaktinformācija

Aizkraukles novads Skaidrīte Slobodjaņuka +371 29102856
Austrumlatgales reģions Aigars Metlāns +371 64667440, +371 28359080
Brocēnu un Saldus novads Agnese Freimane +371 63864244, +371 26656614
Dienvidlatgales reģions Valerjans Gedzjuns +371 29993540, +371 65420027
Jēkabpils novads Inita Zaķe +371 65237660, +371 29145520
Kuldīgas reģions Agris Viļumsons +371 29612192, +371 63321965, kkp@kuldiga.lv
Liepājas reģions Māris Grīnfelds +371 26424484, maris@liepajasras.lv
Madonas novads Guntars Dzenis +371 25425568
Malienas reģions Aldis Amantovs +371 64474145, +371 29205363, alba55@inbox.lv
Piejūras reģions Indra Rassone +371 29186332, piejura@tukums.lv
Rīgas pilsēta (Getliņi) Inese Ceihnere +371 67317800, iceihnere@getlini.lv
Saldus novads Liene Grīsle +371 63807454, +371 26376800, saldus@komunal.apollo.lv
Ventspils reģions Andis Kracis +371 29466527, andis.kracis@ventspils.gov.lv
Zemgales reģions Aleksejs Jankovskis +371 29357119, aleksejs.jankovskis@eko.jelgava.lv
Ziemeļvidzemes reģions Ingrīda Gubernatorova +371 26537816, ingrida@zaao.apollo.lv

Koordinatoru kontaktinformācija

Pašvaldība

Koordinators

Kontaktinformācija

Ādažu novada pašvaldība Iveta Grīviņa 29116486 iveta.grivina@adazi.lv
Ādažu novada pašvaldība Ivars Ginbergs 20379220 ivars.grinbergs@adazi.lv
Aglonas novada pašvaldība Viktors Dimpers 26565118 viktors.dimpers@aglona.lv
Aizkraukles novada pašvaldība Dzintars Grundšteins 28665742 dzintars.grundsteins@aizkraukle.lv
Aizputes novada pašvaldība Andris Jankovskis 29879220 andris@aizpute.lv
Aknīstes novada pašvaldība Jānis Gavars 28685224 janis.gavars@akniste.lv
Alojas novada pašvaldība Arvīds Ozols 26644741 arvids.ozols@aloja.lv
Alsungas novada pašvaldība Voldemārs Dunajevs 29386460 dome@alsunga.lv
Alūksnes novada pašvaldība Madara Sildega 22028275 madara.sildega@aluksne.lv
Amatas novada pašvaldība Valda Veisenhofa 29170544 valda.veisenkopfa@and.lv
Apes novada pašvaldība Gundars Pihlis 22036330 celi.viresi@ape.lv
Auces novada pašvaldība Aldis Lerhs 26432523 aldis.lerhs@dome.auce.lv
Babītes novada pašvaldība dome@babite.lv
Baldones novada pašvaldība Daiga Kalniņa 29391771 daiga.baldone@inbox.lv
Baltinavas novada pašvaldība Evita Broka 20232378 sab.attiecibas@baltinava.lv
Balvu novada pašvaldība Sandis Meiers 22322003 sandis.meiers@balvi.lv
Bauskas novada pašvaldība Agita Eglinska 26532070 agita.eglinska@bauska.lv
Beverīnas novada pašvaldība Egita Biša 26460272 egita.bisa@beverina.lv
Brocēnu novada pašvaldība Lilija Bleidele 26329815 lilijableidele@inbox.lv
Burtnieku novada pašvaldība Līga Stebere 29489543 liga.stebere@burtniekunovads.lv
Carnikavas novada pašvaldība Edgars Sliede 26466099 edgars.sliede@carnikava.lv
Cēsu novada pašvaldība Edīte Matuseviča 28377450 edite.matusevica@cesis.lv
Cesvaines novada pašvaldība Ritma Kļaviņa 29484429 ritma.klavina@cesvaine.lv
Ciblas novada pašvaldība Aldis Tihovskis 26162066 aldons777@inbox.lv
Dagdas novada pašvaldība Arvīds Ozoliņš 25628885 arvids.ozolins@dagda.lv
Daugavpils novada pašvaldība Jānis Silovs 29159340 janis.silovs@dnd.lv
Daugavpils pilsētas dome Kaspars Laizāns 29605014 kaspars.laizans@daugavpils.lv
Dobeles novada pašvaldība Vija Vika 29211106 vija.vika@dobele.lv
Dundagas novada pašvaldība Andris Kojro 26563742 andris@dundaga.lv
Durbes novada pašvaldība Vilnis Kārkliņš 29187957 vilnis@durbe.lv
Engures novada pašvaldība Alise Indriksone 63192109 alise.indriksone@enguresnovads.lv
Ērgļu novada pašvaldība Emma Cera 26468124 emma.cera@inbox.lv
Garkalnes novada pašvaldība Juris Silovs 29122363 juris.silovs@garkalne.lv
Garkalnes novada pašvaldība Jeļena Toca 29233894 jelena.toca@garkalne.lv
Grobiņas novada pašvaldība Raimonds Reinis 26490324 tkoga@inbox.lv
Gulbenes novada pašvaldība Jānis Šmoteks 26310272 janis.smoteks@gulbene.lv
Iecavas novada pašvaldība Sarmīte Avota 29419247 sarmiteavota@inbox.lv
Ikšķiles novada dome Valentīns Špēlis 29132818 valentins.spelis@ikskile.lv
Ilūkstes novada pašvaldība Iveta Plone 28377279 iveta.plone@dviete.lv
Inčukalna novada pašvaldība Arnis Uzuliņš 29453100 arnis.uzulins@incukalns.lv
Jaunjelgavas novada pašvaldība Vanda Censone 27020338 dome@jaunjelgava.lv
Jaunpiebalgas novada pašvaldība Juris Belasovs 29182807 juris.belasovs@jaunpiebalga.lv
Jaunpils novada pašvaldība Gvido Leiburgs 29135557 gvido.leiburgs@jaunpils.lv
Jēkabpils novada pašvaldība Jānis Subatiņš 29126223 janis.subatins@jekabpilsnovads.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldība Anita Truksne 26131430 anita.truksne@jekabpils.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldība Iveta Vārna 29275368 iveta.varna@jekabpils.lv
Jelgavas novada pašvaldība Dace Gražule 22002558 dace.grazule@jelgavasnovads.lv
Jelgavas pilsētas dome Aleksejs Jankovskis 29357119 aleksejs.jankovskis@eko.jelgava.lv
Jūrmalas pilsētas dome Zanda Sapronova 28337271 Zanda.Sapronova@jpd.gov.lv
Kandavas novada pašvaldība Egīls Dude 25652445 egils.dude@kandava.lv
Kārsavas novada pašvaldība Juris Vorkalis 28343926 juris@vorkalis.lv
Ķeguma novada pašvaldība Larisa Jukna 25158023 larisa.jukna@kegums.lv
Ķekavas novada pašvaldība Sigita Varika 26417724 sigita.varika@kekava.lv
Kocēnu novada pašvaldība Māris Permaņickis 29499880 maris.permanickis@kocenunovads.lv
Kokneses novada pašvaldība Benita Peciņa 29421728 benita.pecina@koknese.lv
Krāslavas novada pašvaldība Inga Kavinska 26163661 inga.kavinska@kraslava.lv
Krimuldas novada pašvaldība Dace Baķe 27787749 dome@krimulda.lv
Krustpils novada pašvaldība Ilmārs Luksts 26706059 ilmars.luksts@krustpils.lv
Kuldīgas novada pašvaldība Dace Jansone 27025423 dace.jansone@kuldiga.lv
Lielvārdes novada pašvaldība Liene Bērziņa 29338112 Liene.Berzina@lielvarde.lv
Liepājas pilsētas dome Dace Liepniece 29188499 dace.liepniece@dome.liepaja.lv
Līgatnes novada pašvaldība Vita Zilgalve 29265518 vitazilgalve@inbox.lv
Limbažu novada pašvaldība Ainārs Liniņš 29187593 ainars.linins@limbazi.lv
Līvānu novada pašvaldība Aivars Smelcers 29462323 aivars.smelcers@livani.lv
Lubānas novada pašvaldība Elīna Ravinska 26352423 elina.ravinska@lubana.lv
Ludzas novada pašvaldība Aivars Strazds 29255584 aivars.strazds@ludzaspils.lv
Madonas novada pašvaldība Agnese Silupa 26360329 agnese.silupa@madona.lv
Mālpils novada pašvaldība Regīna Zagorska 26437370 dome@malpils.lv
Mārupes novada pašvaldība Ziedīte Lapiņa 29435695 ziedite.lapina@marupe.lv
Mārupes novada pašvaldība Aigija Ladiga 25748982 aigija.ladiga@marupe.lv
Mazsalacas novada pašvaldība Valdis Kampuss 26341450 valdis.kampuss@mazsalacasnovads.lv
Mērsraga novada pašvaldība Madara Brāle 28757923 madara.brale@mersrags.lv
Naukšēnu novada pašvaldība Antra Krievāne 29497504 antra.krievane@naukseni.lv
Neretas novada pašvaldība Rolands Klibiķis 29189934 livi@inbox.lv
Nīcas novada pašvaldība Dace Vecbaštika 29458532 turisms@nica.lv
Ogres novada pašvaldība Ģirts Ornicāns 26564339 girts.ornicans@ogresnamsaimnieks.lv
Olaines novada pašvaldība Inese Priedīte 25155025 inese.priedite@olaine.lv
Ozolnieku novada pašvaldība Aivars Strods 26132486 aivars.strods@ozolnieki.lv
Pārgaujas novada pašvaldība Druvis Kreituzis 22009250 druvis.kreituzis@pargaujasnovads.lv
Pāvilostas novada pašvaldība Alfrēds Magone 26405900 alfreds_magone@tvnet.lv
Pāvilostas novada pašvaldība Jānis Vitrups 29183648 janis.vitrups@pavilosta.lv
Pļaviņu novada pašvaldība Raimonds Spēks 26433199 raimonds.speks@plavinas.lv
Preiļu novada dome Zenta Igolniece 26438147 i.vineta@inbox.lv
Preiļu novada dome Inese Šņepste 26543047 inese.snepste@preili.lv
Priekules novada pašvaldība Andris Razma 29176392 direktors@priekulesnovads.lv
Priekuļu novada pašvaldība Jānis Sirlaks 29425621 janis.sirlaks@inbox.lv
Raunas novada pašvaldība Linda Kručāne 26590507 lindakrucane123@inbox.lv
Rēzeknes novada pašvaldība Elvīra Pizāne 29496170 elvira.pizane@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes pilsētas dome Kristīne Kovaļkova 28358410 kristine.kovalkova@rezekne.lv
Riebiņu novada pašvaldība Rolands Naglis 26173320 rolands.naglis@riebini.lv
Rīgas pilsētas dome Gunta Jansone 29289652 g.jansone@riga.lv
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Māris Zviedris 25488508 maris.zviedris@riga.lv
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Laura Apkalne 29344063 laura.apkalne@riga.lv
Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Jānis Galakrodznieks 29296813 janis.galakrodznieks@riga.lv
Rojas novada pašvaldība Jānis Pūce 27052492 janis.puce@roja.lv
Ropažu novada pašvaldība Ieva Damberga 26488256 ievavindele@gmail.com
Rucavas novada pašvaldība Natālija Grauduže 29134903 natalija.grauduze@rucava.lv
Rugāju novada pašvaldība Līga Kravale 27818471 rjiic@rugaji.lv
Rūjienas novada pašvaldība Dairis Lācis 25662217 dairis.lacis@rujiena.lv
Rundāles novada pašvaldība Aigars Sietiņš 28609107 aigars.sietins@rundale.lv
Salacgrīvas novada pašvaldība Kaspars Ķemers 25631555 kaspars.kemers@salacgriva.lv
Salas novada pašvaldība Valentīna Stolere 29612095 valentinastolere@inbox.lv
Salaspils novada pašvaldība Ojārs Kramiņš 29294891 ojars.kramins@salaspils.lv
Saldus novada pašvaldība Pēteris Dubra 26413323 peteris.dubra@saldus.lv
Saulkrastu novada pašvaldība Iveta Jurkeviča 29218153 iveta.jurkevica@saulkrasti.lv
Sējas novada pašvaldība Grigorijs Ņesteruks 26450459 komunaldienests@seja.lv
Siguldas novada pašvaldība Dita Laure 29122596 dita.laure@sigulda.lv
Siguldas novada pašvaldība Aira Balde aira.balde@sigulda.lv
Skrīveru novada pašvaldība Guntis Bokalderis 26444662 guntis.bokalders@skriveri.lv
Skrundas novada pašvaldība Zane Eglīte 26665874 zane.eglite@skrunda.lv
Smiltenes novada pašvaldība Agija Kukaine 26395999 agija.kukaine@smiltene.lv
Stopiņu novada pašvaldība Maksims Griščenko 29128420 maksims.griscenko@stopini.lv
Strenču novada pašvaldība Ginta Gailīte 26312250 ginta.gailite@strencunovads.lv
Talsu novada pašvaldība Oskars Kļava 26132179 oskars.klava@talsi.lv
Tērvetes novada pašvaldība Māris Berlands 26552303 berlandsmaris@inbox.lv
Tukuma novada pašvaldība Gundega Rugāja 20038900 gundega.rugaja@tukums.lv
Vaiņodes novada pašvaldība Egils Juzups 20264858 izpilddirektors@vainode.lv
Valkas novada pašvaldība Aivars Cekuls 26497944 aivars.cekuls@valka.lv
Valmieras pilsētas pašvaldība Līga Bieziņa 26495997 liga.biezina@valmiera.lv
Varakļānu novada pašvaldība Vilnis Dzērvītis 26101180 silagals@inbox.lv
Vārkavas novada pašvaldība Jolanta Smilga 27016344 jolanta.smilga@varkava.lv
Vecpiebalgas novada pašvaldība Viesturis Burjots 20238995 viesturis.burjots@vecpieblaga.lv viestris@inbox.lv
Vecumnieku novada Dome Katrīna Antonova 29346403 katrina.antonova@vecumnieki.lv
Ventspils novada pašvaldība Mārtiņš Birzenbergs 27872765 martins.birzenbergs@ventspilsnd.lv
Ventspils pilsētas dome Mārīte Zīberte 29471342 marite.ziberte@ventspils.lv
Viesītes novada pašvaldība Laura Liepiņa 29334062 laura.liepina@viesite.lv
Viļakas novada pašvaldība Mārtiņš Rēdmanis 27807820 martins.redmanis@inbox.lv
Viļānu novada pašvaldība Inga Strūberga 26671830 inga.struberga@vilani.lv
Zilupes novada pašvaldība Valērijs Fitisovs dome@zilupe.lv zilupesltd@inbox.lv