Kandavas jaunieši veicina uz bezatkritumu dzīvesveidu

Idejas autori: Kandavas novada jaunieši: Laura Kristīne Melne, Madara Ērvalde,

Nauris Truhņēvičs un Gita Agapova

 

Idejas apraksts:

Sākot ar 2019. gada pirmo augustu tiek īstenots jauniešu iesniegts Solidaritātes projekts “Sāc ar sevi!” , kura mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību un pilsonisko atbildību, attīstot dabai draudzīga dzīvesveida kustību

Kandavas novadā, izmantojot bezatkritumu pieeju (zero waste) kā instrumentu.

Īstenojot projektu, tiks risināta līdzdalības un pilsoniskās atbildības problēma, mazinot Kandavas novada iedzīvotāju pasivitāti, kliedējot stereotipus, ka vides aizsardzība ir neiespējama, sarežģīta.

Projekts ir piecu aktīvu jauniešu izaicinājums vērst sabiedrību uz ilgtspējīgu rīcību, paredzot paradumu maiņu, lai samazinātu vienu no aktuālajām vides problēmām pasaulē.

Tiešā mērķa grupa, kas plānota projekta iesaistē, ir Kandavas novada jaunieši (13-25 g.), neatkarīgi no mantiskā un sociālā stāvokļa, rases, tautības, etniskās piederības, dzimuma, reliģiskās un politiskās pārliecības, veselības stāvokļa, nodarbošanās un dzīvesvietas. Netiešā mērķa grupa ir jebkurš Kandavas novada iedzīvotājs, kuram ir interese par projektu.

Projekta galvenās aktivitātes – pētījums divās kārtās, kurā jebkurš Kandavas novada iedzīvotājs aicināts nedēļu jeb 7 pilnas dienas pētīt un uzskaitīt savu atkritumu patēriņu. Izbraukuma sērijas, kurās aktivitāšu dalībnieki tiek iepazīstināti ar bezatkritumu jeb zero-waste dzīvesveidu.

 

Lai izvirzītie mērķi tiktu sasniegti, projekts tiek īstenots sadarbībā ar  biedrību “Kandavas novada Jauniešiem” administratīvo un finanšu jautājumu risināšanai.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Solidaritātes korpuss.