Kā piedalīties

Viss, kas nepieciešams, lai piedalītos Lielajā Talkā, ir – vēlēšanās to darīt!

Lielā Talka 2023 notiek sestdien, 22.aprīlī, no plkst. 9:00 līdz 15:00 vienlaicīgi visā Latvijā. Talkas norisi kopumā (tajā skaitā savākto atkritumu izvešanu) katrā novadā un republikas pilsētā pārrauga LIELĀS TALKAS KOORDINATORS! (Koordinatoru kontaktinformāciju skat. sadaļā Kontakti).

Savukārt dažādas pašvaldības, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti ikvienā pilsētā un novadā reāli organizē kolektīvas talkas, oficiāli reģistrē tās Lielās Talkas mājas lapā un piesaka savas Talkas Atbildīgo personu. Tas nozīmē, ja gribi reģistrēt savu talkošanas vietu, tad pirms tam to saskaņo ar savu pašvaldības koordinatoru un tikai tad reģistrē mūsu mājas lapā. 22.aprīlī Tu vari pievienoties kādai no šīm talkas vietām.

Lielā Talka šogad, 22.aprīlī, notiek, kā jau ierasts pēdējos gados, divos formātos:

Kolektīvās talkas: tas iespējams pieteikt ar talkas koordinatoru palīdzību. Visu koordinatoru kontaktus atradīsiet sadaļā “Kontakti”. Tāpat pie viņiem var noskaidrot, kur notiks kolektīvās talkas jūs pašvaldībā un doties palīgā jau esošajam talkotāju pulkam;

SOLO talkas (ieskaitot ĢIMENES un DUO talkas): talkojiet vienatnē vai kopā ar savu ģimeni, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas mājas apkārti.

Mūsu pienākums ir būt veseliem, pietiekami daudz laika pavadīt svaigā gaisā, kā arī saglabāt Latviju tīru un zaļu nākamajām paaudzēm!

TALKAS DIENĀ TEV BŪS NEPIECIEŠAMI ATKRITUMU MAISI. Maisus bez maksas būs iespējams saņemt 22.aprīlī ikvienā www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises vietā pie talkas atbildīgā vai koordinatora.

Pirms piedalīties talkā, der izlasīt INSTRUKCIJU TALCINIEKIEM, kurā minēts, kur saņemt maisus, kā apģērbties, kur atstāt piepildītos maisus u.tml. Ja es LIELĀS TALKAS ATBILDĪGAIS vai LIELĀS TALKAS KORDINATORS, lūdzu, iepazīsties ar saviem pienākumiem.