Vecāķos notiks piejūras sakopšanas talka

16.09.2022. 2022

https://www.riga.lv/lv/jaunums/vecakos-notiks-piejuras-sakopsanas-talka