Sākas piesārņoto vietu pieteikšana Lielajai talkai

15.03.2018 2018

http://www.aprinkis.lv/sabiedriba/dzive-un-ticiba/item/43868-sakas-piesarnoto-vietu-pieteiksana-lielajai-talkai