Mediju monitorings 2022. gada 31. marts

31.03.2022 2022

Interneta mediji

Multinews.lv Egila Levita runa Lielās Talkas diskusijā “Klimata pārmaiņas – sabiedrības iesaistes nozīme” https://multinews.lv/egila-levita-runa-lielas-talkas-diskusija-klimata-parmainas-sabiedribas-iesaistes-nozime/
Novaja.lv Индивидуальные участники толоки могут получить мешки для мусора в магазинах Rimi http://www.novaja.lv/news/article.html?xml_id=43601
Vecpiebalga.lv Celies, posies, iesaisties – Lielā Talka šogad 30.aprīlī! https://www.vecpiebalga.lv/celies-posies-iesaisties-liela-talka-sogad-30-aprili/
Cesis.lv Celies, posies, iesaisties – Lielā Talka šogad 30.aprīlī! https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/celies-posies-iesaisties-liela-talka-sogad-30aprili/
Jaunpiebalga.lv Celies, posies, iesaisties – Lielā Talka šogad 30.aprīlī! https://jaunpiebalga.lv/p%c4%81rvalde/aktualit%c4%81tes/1524-celies,-posies,-iesaisties-%e2%80%93-liel%c4%81-talka-%c5%a1ogad-30-apr%c4%abl%c4%ab
Amatasnovads.lv Celies, posies, iesaisties – Lielā Talka šogad 30.aprīlī! http://www.amatasnovads.lv/blog/celies-posies-iesaisties-liela-talka-sogad-30-aprili/
Priekuli.lv Celies, posies, iesaisties – Lielā Talka šogad 30.aprīlī! http://www.priekuli.lv/vidzeme-un-latvija/5463-celies-posies-iesaisties-liela-talka-sogad-30-aprili
Limbazunovads.lv Lielās Talkas 15-gades diskusiju ieskandina ar moto “Celies, posies, iesaisties!” https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/lielas-talkas-15-gades-diskusiju-ieskandina-ar-moto-celies-posies-iesaisties
Saldus.lv Lielās Talkas 15-gades diskusiju ieskandina ar moto “Celies, posies, iesaisties!” https://saldus.lv/par-mums/aktualitates/posts/lielas-talkas-15-gades-diskusiju-ieskandina-ar-moto-celies-posies-iesaisties/
Tukums.lv Lielās Talkas 15-gades diskusiju ieskandina ar moto “Celies, posies, iesaisties!” https://www.tukums.lv/lv/jaunums/lielas-talkas-15-gades-diskusiju-ieskandina-ar-moto-celies-posies-iesaisties
Valmierasnovads.lv Lielās Talkas piecpadsmitgades diskusiju ieskandina ar moto “Celies, posies, iesaisties!” https://www.valmierasnovads.lv/lielas-talkas-piecpadsmitgades-diskusiju-ieskandina-ar-moto-celies-posies-iesaisties/
Jelgavniekiem.lv Lielās talkas maisus varēs saņemt “Rimi” veikalos http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=53823
Jelgava.lv Lielās talkas maisus individuālie talcinieki varēs saņemt “Rimi” veikalos https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/lielas-talkas-maisus-individualie-talcinieki-vares-sanemt-rimi-veikalos/
Daugavpils.lv Lielās Talkas 15-gades diskusiju ieskandina ar moto “Celies, posies, iesaisties!” https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/lielas-talkas-15-gades-diskusiju-ieskandina-ar-moto-celies-posies-iesaisties%21

Reģionālie drukātie mediji

Saldus Zeme 31.03.2022. Veikalā dalīs maisus atkritumiem
Dienvidkurzeme 31.03.2022. Lielā talka – 30. aprīlī

Radio

Divu krastu radio, Ziņas Latgalē (07:03) 31.03.2022. Lielā talka šogad notiks 30.aprīlī, būs iespēja talkot arī vienatnē
Kurzemes Radio, Ziņas (08:03) 31.03.2022. Atklāj pirmstalkas mēnesi