Lai būtu gan sakopti, gan skaisti! Balvu novada iedzīvotāji piedalās Pasaules talkas aktivitātēs

20.09.2022. 2022

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=26133:lai-butu-gan-sakopti-gan-skaisti-balvu-novada-iedzivotaji-piedalas-pasaules-talkas-aktivitates&catid=65&lang=lv&Itemid=579