Aprīlis Jelgavā būs Spodrības mēnesis; var pieteikt Lielajā talkā sakopjamās vietas

22.03.2018 2018

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/aprilis-jelgava-bus-spodribas-menesis-var-pieteikt-lielaja-talka-sakopjamas-vietas