Andra Levite: veselīga jaunā paaudze ir pamats dzīvotspējīgai valstij

12.09.2022. 2022

https://lvportals.lv/dienaskartiba/344523-andra-levite-veseliga-jauna-paaudze-ir-pamats-dzivotspejigai-valstij-2022