Ambiciozākā simtgades ideja – Satversmes grozīšana

13.03.2018 2018

http://nra.lv/politika/239476-ambiciozaka-simtgades-ideja-satversmes-grozisana.htm