Akcijā “Kopā par tīrāku Baltijas jūru” iegūti 30 739 eiro jūras vides stāvokļa uzlabošanai

09.09.2022. 2022

https://www.tv3.lv/talka/pasaules-talka-sakops-piejuras-teritoriju-un-stiprinas-juras-krastus/