Reģionālie laikraksti 16.04.2021

26.04.2021 2021
 2021-04-16 00:00 | 📰 Zemgale 📄 lpp.: 7 | 👥 Undīne Krūze 🔍 Lielā talka
 2021-04-16 00:00 | 📰 Kurzemnieks 📄 lpp.: 2 | 👥 Alberts Dinters 🔍 Lielā talka
 2021-04-16 00:00 | 📰 Kokneses Novada Vēstis 📄 lpp.: 1 | 🔍 Lielā talka
 2021-04-16 00:00 | 📰 Bauskas Dzīve 📄 lpp.: 10 | 👥 Anita Moora-Tropa 🔍 Lielā talka
 2021-04-16 00:00 | 📰 Ropažu Vēstis 📄 lpp.: 1 | 🔍 Lielā talka
 2021-04-16 00:00 | 📰 Aizkraukles Domes Vēstis 📄 lpp.: 1 | 🔍 Lielā talka
 2021-04-16 00:00 | 📰 Ādažu Vēstis 📄 lpp.: 14 | 🔍 Lielā talka
 2021-04-16 00:00 | 📰 Aizkraukles Domes Vēstis 📄 lpp.: 12 | 🔍 Lielā talka
 2021-04-16 00:00 | 📰 Ciblas Novada Ziņas 📄 lpp.: 8 | 🔍 Lielā talka
 2021-04-16 00:00 | 📰 Kokneses Novada Vēstis 📄 lpp.: 1,  11 | 🔍 Lielā talka
 2021-04-16 00:00 | 📰 Ērgļu Novada Ziņas 📄 lpp.: 1 | 🔍 Lielā talka
 2021-04-16 00:00 | 📰 Ērgļu Novada Ziņas 📄 lpp.: 7 | 🔍 Lielā talka

Radio:

 2021-04-16 16:08 | 📰 LVR2 🔍 Lielā talka
 2021-04-16 15:17 | 📰 LVR2 🔍 Lielā talka
 2021-04-16 09:05 | 📰 LVR1 🔍 Lielā talka