Konkurss

 

Lielās Talkas konkurss  „Tīra vide – neatņemama mana un manu vienaudžu Latvijas sastāvdaļa” ir noslēdzies! 

Paldies visiem skolēniem, kuri piedalījās konkursā, lai aktualizētu nepieciešamību rūpēties par vidi mums apkārt! 

Ņemot vērā valstī esošo situāciju un sekojošos ierobežojumus, paziņojam, ka konkursa laureāts ir Ata Kronvalda Durbes pamatskolas iesūtītais darbs ar aicinājumu talkot, lai daba būtu tīra un sakopta! Konkursa uzvarētāji saņems dāvanu karti no Lielās Talkas, kā arī kļūs par “Lielā Talka 2022” sociālo tīklu kampaņas vēstnešiem! 

Par konkursa uzvarētājiem kļuva Ata Kronvalda Durbes pamatskolas skolnieču Samantas Pabērzes un Madaras Gaules iesniegtais darbs. Konkursa laureātu aicinājums “Celies, posies, iesaisties” kļuva par šī gada Lielās Talkas 2022 saukli un galveno vadmotīvu! 

Lielās Talkas konkursa organizatori izsaka pateicību visiem skolēniem, kuri piedalījās konkursā un dalījās idejās par to, kā saglabāt vidi tīru nākamajām paaudzēm.

Apsveicam!  

 

Lielā Talka ir lielākā Latvijas nevalstiskā kustība, kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Savas pastāvēšanas otro desmitgadi 2019. gadā aizsāk ar jaunām vēsmām vides domāšanā, plašāk aicinot cilvēkus domāt un rīkoties, lai iznīdētu vides piesārņojuma cēloņus, ne tikai sekas, kā arī atveseļotu mūsu izpratni par cilvēka un dabas mijiedarbību.

Lielās Talkas kustības pamatā ir gudri organizēta sabiedrības iesaiste, iekļaujot visas pašvaldības, skolas, biznesa jomas partnerus, medijus, diasporas organizācijas, un, protams, pats galvenais – katru atsaucīgo talcinieku! Lielās Talkas vadītāja kopš tās pirmsākumiem ir iedvesmojošā un vienmēr idejām bagātā Vita Jaunzeme.