Rokasgrāmata par baterijām

28.05.2024 Jaunumi

Baterijas ir iekārtas, kas paredzētas elektriskās enerģijas uzkrāšanai. Baterijās elektriskā enerģija tiek uzglabāta ķīmiskā potenciāla (ķīmiskās enerģijas) veidā, un to jebkurā brīdī iespējams pārvērst elektriskajā enerģijā. Baterijas iedala divās lielās grupās – vienreizlietojamās baterijas un atkārtojami uzlādējamās baterijas jeb akumulatori.

Ja baterija tiek izmesta “parastajos” jeb sadzīves atkritumos, tiek palielināti atkritumu kalni, kas ar buldozeru tiek saspiesti un krājas atkritumu poligonā. Latvijā tas ir Getliņu atkritumu poligons. Saspiešanas rezultātā baterija var tikt pārplēsta, un no tās gruntsūdeņos var strauji nonākt kaitīgas vielas, tāpēc baterijas nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Tāpat ir iespējami ugunsdrošības riski.

Dabā baterijai nepieciešami 100 gadi,2 lai sadalītos, un sadalīšanās procesā tā izdala dažādas videi un cilvēkiem kaitīgas vielas (piemēram, kadmijs (Cd) un niķelis (Ni) no niķeļa-kadmija (Ni-Cd) baterijām, kobalts (Co) un litijs (Li) no litija jonu baterijām, niķelis (Ni) no litija jonu baterijām vai niķeļa-metāla hidrīda (Ni-MH) baterijām, mangāns (Mn) no gandrīz visām vienreizlietojamajām baterijām un atsevišķām litija jonu baterijām), tāpēc ir ļoti būtiski tās pārstrādāt pareizi, lai novērstu kaitējumu videi un cilvēkiem.

Izmetot baterijas sadzīves atkritumos, mēs ne tikai izšķērdējam resursus, kurus ir samērā grūti saražot, bet arī neļaujam tiem nonākt tālāk pārstrādes ciklā un tikt atkārtoti izmantotiem bateriju ražošanā.

ROKASGRĀMATA PAR BATERIJĀM