NESTE un Lielā Talka uzsāk akciju “Kopā par tīrāku Baltijas jūru!”

05.07.2022 Jaunumi

NESTE un Lielā Talka uzsāk akciju “Kopā par tīrāku Baltijas jūru!”

1.jūlijā pasaules vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražotājs, kas attīsta ķīmisko vielu pārstrādi, lai cīnītos ar plastmasas atkritumu problēmu – uzņēmums “NESTE” un Latvijas lielākā nevalstiskā kustība, kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, “Lielā Talka” vienojas kopīgā akcijā “Kopā par tīrāku Baltijas jūru”. Projekta ietvaros visas trīs Baltijas valstīs – Lietuvā, Latvijā un Igaunijā – tiks vākti līdzekļi Baltijas jūras vides stāvokļa uzlabošanai.

Akcijas laikā no katras degvielas uzpildes, kas veikta ar Neste mobilo aplikāciju laika posmā no 01.07 līdz 31.08.2022., 10 centi tiks ziedoti Baltijas jūras vides stāvokļa uzlabošanai. Par savāktajiem līdzekļiem Lielā Talka organizēs talku, kuras laikā tiks sakoptas piejūras teritorijas un stiprināti jūras krasti.

Mēs, Baltijas valstu iedzīvotāji, esam vienoti ne vien savā mentalitātē, vēsturē un dzīvēs pieredzē, mūsu lielākais vienojošais spēks ir Baltijas jūra, kas jau izsenis ir bijusi mūs lielākā bagātībā. Diemžēl cilvēku nevērīgā attieksme pret apkārtējo vidi vairāk nekā 100 aizgājušos gados, ir jūtami pasliktinājusi ekoloģiju un iedragājusi visas planētas ekosistēmu. Īpaši piesārņojums skāris tieši ūdeņus, kas ir vitāls cilvēces izdzīvošanas avots.

Ar to, ka mēs apzināmies problēmu, tomēr nepietiek, mums ir jārīkojas. Tāpat kā Lielā Talkas pēdējos 15 gadus katru pavasari rīko talku un aicinām cilvēku celties un doties sakopt savu apkārtējo vidi, šodien mēs, Lielā Talka un NESTE, aicinām sniegt savu artavu, lai uzlabotu Baltijas jūras veselību. Visi akcijas laikā savāktie līdzekļi tiks novirzīti diviem galvenajiem mērķiem: izglītojošai kampaņai, ko veidos Lielā Talka, lai skaidrotu cilvēkiem, cik ļoti būtiska ir Baltijas jūras veselības mums, tiem, kas dzīvo tās krastos; talkai, kuras laikā mēs uzmanību vērsīsim tieši piejūras zonas sakārtošanai, attīrīšanai un stiprināšanai (tiks stādīti kārkli).

Aicinām arī visus atcerēties, kā Baltijas jūras tīrība ir cieši saistīta ar to, cik tīri ir mūsu iekšējie ūdeņi. Mēs visi zinām teicienu “visas upes tek uz jūru”, tāpēc domājot par jūras tīrību, mums jādomā arī par mūsu valsts iekšējo ūdeņu tīrību. Piegružota upe vai ezers nozīmē piegružotu Baltijas jūru.