Jaunā Rīgas dome atbalsta Lielo Talku!

12.02.2021 Relīzes

Rīgas domes jaunā vadība 2021. gada paudusi atbalstu kustībai “Lielā Talka” un tās norisei Rīgā. To Rīgas mērs Mārtiņš Staķis apliecinājis kustības pārstāvjiem. Jaunā Rīgas dome plāno ciešāku sadarbību ar Lielo Talku, lai spertu soli tālāk galvaspilsētas zaļajā attīstības virzienā un nodrošinātu, ka Rīga kļūst par ilgtspējīgu, zaļu un tīru pilsētu. Lielā Talka galvaspilsētā norisināsies un tiks koordinēta ciešā biedrības sadarbībā ar apkaimju biedrībām.
Pašvaldības apņemšanās stiprināt sadarbību ar Lielo Talku ir svarīgs priekšnosacījums kustības attīstībai un izaugsmei, kā arī atgādinājums citām pašvaldībām ņemt aktīvu dalību gan pavasara Lielajā Talkā, gan Pasaules talkā rudenī un mudināt iedzīvotājus iesaistīties sakopšanas un labiekārtošanas darbos.
Veicināt rīdzinieku iesaisti talkas aktivitātes un informēt par aktualitātēm tiek aicinātas pilsētas apkaimju biedrības. Tas ir veids, kā panākt lielāku iedzīvotāju interesi par apkaimēs aktuālām problēmām, to teritoriju sakārtošanu un sakopšanu, kā arī veicināt cilvēku iesaisti pilsētvides plānošanas aktivitātēs arī ārpus Lielās Talkas norises.

Rīgas mērs Mārtiņš Staķis norāda: “Rīgas domi un Lielās Talkas kustību vieno gan vērtības, gan mērķi – gan pašvaldība, gan kustība ir par zaļāku, videi un iedzīvotājiem draudzīgāku pilsētu. Mūs vieno arī apziņa, ka šīs vērtības un mērķus var sasniegt un piepildīt saturu tikai ar neatlaidīgu darbu. Tieši kā tas ir talkā – atrotot piedurknes un strādājot, lai uzlabotu savu valsti, pilsētu, apkaimi un pagalmu. Domē arī apzināmies savu atbildību atkrirumu daudzuma samazināšanā, un jau plānojam pasākumus, lai atkritumu vākšana būtu mazākā daļa no Lielās Talkas darbiem. Rīgā ir aktīvas apkaimju biedrības, kas ir lieliski palīgi gan mums, gan Lielās Talkas kustībai. Un tieši uzņemtais kurss uz savstarpējo sadarbību visos līmeņos ir labākais veids, lai nodrošinātu pozitīvas pārmaiņas un dzīvotprieku mūsu pilsētā!

Vita Jaunzeme, kustības Lielā Talka vadītāja piebilst: “Rīgas domes atbalsts Lielajai Talkai ir ļoti nozīmīgs un man ir liels gandarījums, ka zaļais virziens Rīgā kļūst aktuālāks, paverot ceļu uz to, lai mūsu galvaspilsēta kļūtu arvien zaļāka un iedzīvotājiem draudzīgāka. Lielā Talka vienmēr ir bijusi atvērta sadarbībai ar Rīgas apkaimju biedrībām un atbalstīja tās labiekārtošanas darbos un projektos. Piemēram, Lielās Talkas laikā Rīgā tika sakopti un sakārtoti vairāki pagalmi. Savukārt tagad, saņemot Rīgas vadības atbalstu un uzmundrinājumu, esmu pārliecināta, ka sadarbība kļūs vēl ciešāka un produktīvāka. Lai talkotu, nav nepieciešams braukt prom no pilsētas – talkot vajag arī savas apkaimes robežās, tās parkos un skvēros, apzinoties, ka pa šīm ielām katru dienu paši staigājam. Sakopta pilsēta sākas ar sakoptu savas mājas sētu un ielu.”

Sakām paldies mūsu ilglaicīgajam atbalstītājam SIA “Getiņi EKO”, kas arī šogad ir gatavs atbalstīt Lielo Talku.
SIA “Getliņi EKO” valdes priekšsēdētājs Imants Stirāns piebilst: “Mēs esam videi draudzīgs atkritumu apsaimniekošanas poligons un, lai pilnībā atbilstu šim apzīmējumam, būtiski ir nodrošināt, ka zaļā domāšana tiek atbalstīta un īstenota arī praksē, tādējādi veidojot sakārtotu vidi gan šodien, gan nākamajām paaudzēm.”
Arī šogad, neskatoties uz pandēmijas izraisītiem apgrūtinājumiem, 24. aprīlī Latvijā norisināsies Lielā Talka. Līdzīgi kā 2020. gada pavasarī, talcinieki tiks aicināti ievērot visas valstī noteiktās piesardzības prasības, būt apzinīgiem un iesaistīties talkošanā. Plašāka informācija par 2021. gada talkas norisi, ieteikumiem talciniekiem un iespējām iesaistīties atrodama Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv.
Par Lielo talku: Lielā talka ir nevalstiska kustība Latvijā, kas kopš 2008. gada ne tikai katru gadu organizē talkas visā valstī, bet īsteno arī dažādus projektus sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības jautājumos. Lielās talkas patrons ir Valsts prezidents, ierindojot Latviju starp pirmajām valstīm pasaulē, kur vides aktivitātēm ir valstisks atbalsts tik augstā līmenī. Š.g. augustā patronāžu pārņēma jaunais Valsts prezidents Egils Levits. Par saviem zaļajiem darbiem rakstiet arī mums talkas@talkas.lv un projects@talkas.lv, vai arī dalieties ar tiem sociālajos tīklos, izmantojot tēmturus: #LielaTalka2021 #Espiederunakotnei #sakopsavusetu

 

Papildu informācija:
Nikola Matjušenko
Lielās Talkas sabiedrisko attiecību konsultante
mob.26431149
e-pasts: nikola.matjusenko@onecom-latvia.com