1836 kilometru ceļš apkārt Latvijai

11.03.2020 Jaunumi

Enriko Podnieks, fonds “1836” vadītājs

Mums ir upju ielejas, gliemežvāku pludmales, priežu meži un zelta vārpu lauki. Mums ir dižozoli, senlejas, teikām apvīti pakalni un alas. Mums ir ceļā satikto cilvēku smaidi un dzīvesstāsti. Mēs esam tik ļoti bagāti, jo pašas skaistākās un vērtīgākās lietas mums jau ir iedotas. Atliek vien pavērties apkārt un to ieraudzīt, sajust un novērtēt.

Lai mēs spētu attīstīt tūrismu, vides labiekārtošanas jautājumus un gūtu lielāku zināšanu bāzi par dabai draudzīgu dzīvesveidu, nepieciešams meklēt dažādus risinājumus. Viens no tiem – pagājušajā gadā iesāktais Lielās Talkas projekts “Ideju talka”, kurā ikviens ir aicināts nākt klajā ar inovatīvām idejām par to, kā valstī nodrošināt atkritumu samazināšanu, kā tos neradīt, lai saglabātu ilgtspēju dzīvot tīrā Latvijā. Šī ir lieliska platforma, kurā iespējams dalīties ar idejām, kas rūpes par apkārtējo vidi palīdzēs uztvert par pašsaprotamām. Arī darbs pie projekta “1836” sākās ar ideju par to, ka nepieciešams attīstīt tūrisma ceļu apkārt Latvijas robežlīnijai. Vispirms tika apzināti fiziski izejamie ceļi, takas, kas veda pēc iespējas tuvāk Latvijas robežai, kā arī tika izpētīta katras vietas unikalitāte, cilvēki un kultūrvēsturiskais mantojums. Veidojot šo ceļu, tika iesaistīti arī Latvijas mūziķi, kas labprāt iesaistījās projekta realizācijā, attīstībā un sniedza koncertus gan pārgājiena dalībniekiem, gan vietējiem iedzīvotājiem, noslēdzot katru izpētes gājienu.

Latvijas teritoriju veido četri kultūrvēsturiskie novadi, kuros joprojām ir daudz skaistas, neskartas un vēl neatklātas dabas. Ceļojot pa pasauli, tūristiem ir aktuāli iepazīt un izstaigāt dažādas takas, lai izbaudītu valsts krāšņo dabu. Tomēr, pirms mēs dodamies iepazīt plašo pasauli, gribētu ieteikt sākt ar Latviju. Mums ir potenciāls izveidot sakoptus, interesantus un kultūrā nozīmīgus gājēju ceļus un dabas takas. 2015. gadā dibinājām fondu “1836”, kura tālejošais mērķis ir izveidot 1836 km garu tūrisma ceļu apkārt visai Latvijas robežai. Kāpēc 1836? Tāpēc, ka tas ir Latvijas robežas garums. Mirklī, kad radās ideja par šo projektu, bija skaidrs, ka tā būs dāvana Latvijai tās simtgadē, iegūstot dziļāku jēgu un realizācijas veidu. Tomēr, idejai attīstītos, vēlamies, lai mums būtu savs stāsts un pārgājienu maršruts, kuru piedāvāt ne vien ārzemju viesiem, bet arī latviešiem. Diemžēl vides tūrisms, kam mūsu valsts ir radīta, nav attīstīts tādā mērogā kā mēs varētu to darīt. Latvijai ir tik liels potenciāls šajā ziņā un cerams, ka kādā brīdī mēs to sāksim apzināties.

Iepazīstot Latvijas (pie) robežu, noteikti varu teikt, ka mums ir ļoti skaista, dažāda un daudzviet pilnīgi neskarta daba. Tūrisms pie mums šobrīd ir vēl līdz galam neatklāta vērtība, par kuru noteikti ir nepieciešams runāt vairāk, iepazīstinot lielāku sabiedrības daļu ar iespējām, kuras tiek piedāvātas. Veidojot 1836 km garo ceļu, gājēji var iepazīt daudz un dažādas vietas, izjūtot dabas daudzveidību un mūsu iedzīvotāju labsirdību. Ceļš apkārt Latvijai ir radīts, lai tajā dotos ar kājām, vai arī velosipēdu, motociklu vai auto. Tā ir gan savas zemes izzināšana, gan atpūta, tāpēc ceļotājam jābūt pieejamai arī sakārtotai un labiekārtotai infrastruktūrai.

Latviešu tauta vienmēr ir bijusi tuva dabai un novērtē visu, ko tā sniedz – gan skaistumu, gan ražīgu zemi. Latviešu dižgars Imants Ziedonis savas grāmatas “Leišmalīte” ievadā min: “Apkārt Latvijai kādreiz ies tūrisma ceļš (tā ir jābūt) un cilvēki prasīs interesantu vietu iemirdzēšanos”. Jāsaka, ne velti par gājiena himnu ir kļuvusi dziesma ar Ziedoņa vārdiem – “Gods Dievam augstībā”. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi ieklausīties citos, sniegt atbalstu viens otram un doties kopīgā ceļā, lai atrastu iekšēju mieru, smeltos dabas spēku un enerģiju dzīvei.

Foto: Nauris Brūniņš