Arī šogad LR 2 ir tavs Lielās Talkas radio!

13.04.2018 2018

Arī šogad LR2 būs tavs Lielās Talkas radio! Tāpēc divu nedēļu garumā, sākot ar pirmdienu, 16.aprīli LR2 ēterā „Rīta mūzikā” pēc plkst. 10 skanēs „Lielās Talkas dienasgrāmata”. Tajā, lai iepazītu talkošanas vietas, uzzinātu , ko iecerēts paveikt un mudinātu pievienoties , sazvanīsimies ar dažādu Latvijas novadu talciniekiem.

-Pirmdien, 16.aprīlī aicināsim uzpost un padarīt skaistāku Gulbenes novada Galgauskas baznīcas teritoriju, kur talcinieki pulcēsies jau ceturto gadu pēc kārtas.

Trešdien, 18.aprīlī paviesosimies Līvānos, kur „Veloklubs Līvāni”, sakopjot trases teritoriju, iecerējis savākt atkritumus un zarus, kā arī cienāt ar uz ugunskura vārītu zupu.

Piektdien, 20.aprīlī uzzināsim  par Grobiņas novada Dubeņos topošo „Senlietu krātuvi”, kur varēs krāsot eksponātus, stādīt eglītes un izgatavot strazdu būrīšus.

Pirmdien, 23.aprīlī stāstīsim par pavasara talkošanu valsts nozīmes kultūras pieminekļa-Aizkraukles luterāņu baznīcas teritorijā, kur pēc labi padarīta darba visi tiks cienāti ar īpašo uz ugunskura gatavoto zupu sēļu gaumē.

Trešdien, 25.aprīlī aicināsim talkot Saldus novada Zirņu pagastā un, līdzņemot cimdus, grābekļus, zāģus, trimmerus un cirvjus, pievienoties jaunsargiem un zemessargiem Oskara Kalpaka piemiņas vietas „Airītes” apkārtnes sakopšanā un labiekārtošanā.

Piektdien, 27.aprīlī dosimies uz Engures novadu, latviešu literāta un ornitologa Jāņa Baltvilka dzimtajām mājām „Zīlītes”, kur talkos literāti un ornitologi, un visi viesi pēc čaklās darbošanās gardu muti varēs baudīt īpašo „Gundegu torti”.

Savukārt Lielās Talkas dienā- 28. aprīlī LR2 ēterā visas dienas garumā būs īpaša – talciniekiem veltīta programma, kuras laikā  sazināsimies ar dažādu novadu talciniekiem, Eiropā mītošajiem latviešiem un talkas organizētājiem, būs jaunākā informācija , aktualitātes, statistika, kuriozi no LT informācijas centra. No  plkst. 11.00- 12.00 skanēs īpašais veltījumu koncerts „1000” sveicieni talciniekiem”,  kurā LR2 ēterā skanēs muzikāli sveicieni talciniekiem. Centīsimies uzturēt možu un darbīgu noskaņojumu, jo 28.aprīlī LR2 būs TAVS LIELĀS TALKAS RADIO!

Tikai mūsu rokās ir tīras Latvijas nākotne.Mainām Latviju! Maināmies paši!

Seko mums līdzi www.lr2.lv

https://www.facebook.com/LatvijasRadio2/  https://twitter.com/LatvijasRadio2