Talkas laikā satikts bruņurupucis

24.04.2017 Dienasgrāmatas

Lielās talkas ietvaros, talkojot Mūkusalas teritorijā, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments kopā ar domubiedriem atrada bruņurupuci pie Kīleveina grāvja (pretī Latvijas Universitātes
Dabaszinātņu akadēmiskajam centram). Tas bija šīs dienas lielākais un interesantākais atradums, kurš pēc atrādīšanās visiem interesentiem drosmīgi aizpeldēja. Talkošana notika projekta
„Integrēta plānošana un sadarbības modelis degradēto teritoriju revitalizācijai (Baltic Urban Lab)” teritorijā.