Контакты

ИНФОРМАЦИЯ

Тел: +371 26397711;

Э-почта: talkas@talkas.lv

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛИГОНОВ

РУКОВОДСТВО ПРОЕКТА

Vita Jaunzeme

Biedrības Pēdas LV

АДМИНИСТРАЦИЯ

Kristaps Greckis

Администрация

ДЛЯ СМИ

Jana Kralliša

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДВИЖЕНИЯ „LETSDOIT" В ЛАТВИИ

Vita Jaunzeme

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ БОЛЬШОЙ ТОЛОКИ ПО ОЧИСТКЕ ВОДОЁМОВ И ИХ БЕРЕГОВ

Viesturs Silenieks

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ БОЛЬШОЙ ТОЛОКИ ПО ОЧИСТКЕ ВОДОЁМОВ И ИХ БЕРЕГОВ

Andris Urtāns

КОНСУЛЬТАНТ ПРОГРАММЫ БОЛЬШОЙ ТОЛОКИ ПО ОЧИСТКЕ ВОДОЁМОВ И ИХ БЕРЕГОВ

Loreta Urtāne

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЁРЫ

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Э-почта: pasts@varam.gov.lv

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЁРЫ

Э-почта:

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЁРЫ

Ivita Peipiņa

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis

Тел: 29197608

Э-почта: Ivita.Peipina@lps.lv

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЁРЫ

Armands Nikolajevs

Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA)

Э-почта: lasua@inbox.lv

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЁРЫ

Elīna Ezeriņa

Dabas aizsardzības pārvalde

Тел: 26789874

Э-почта: elina.ezerina@daba.gov.lv

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЁРЫ

Elīna Pinto

Eiropas Latviešu apvienība

Тел: +352 691 981 524

Э-почта: ela@latviesi.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛИГОНОВ

Область

Ответственный человек

контакт

Aizkraukles novads Skaidrīte Slobodjaņuka +371 29102856
Austrumlatgales reģions Aigars Metlāns +371 64667440, +371 28359080
Brocēnu un Saldus novads Agnese Freimane +371 63864244, +371 26656614
Dienvidlatgales reģions Valerjans Gedzjuns +371 29993540, +371 65420027
Jēkabpils novads Inita Zaķe +371 65237660, +371 29145520
Kuldīgas reģions Agris Viļumsons +371 29612192, +371 63321965, kkp@kuldiga.lv
Liepājas reģions Māris Grīnfelds +371 26424484, maris@liepajasras.lv
Madonas novads Guntars Dzenis +371 25425568
Malienas reģions Aldis Amantovs +371 64474145, +371 29205363, alba55@inbox.lv
Piejūras reģions Indra Rassone +371 29186332, piejura@tukums.lv
Rīgas pilsēta (Getliņi) Inese Ceihnere +371 67317800, iceihnere@getlini.lv
Saldus novads Liene Grīsle +371 63807454, +371 26376800, saldus@komunal.apollo.lv
Ventspils reģions Andis Kracis +371 29466527, andis.kracis@ventspils.gov.lv
Zemgales reģions Aleksejs Jankovskis +371 29357119, aleksejs.jankovskis@eko.jelgava.lv
Ziemeļvidzemes reģions Ingrīda Gubernatorova +371 26537816, ingrida@zaao.lv

Контактная информация координаторов

самоуправление

координатор

контакт

Ādažu novada pašvaldība Iveta Grīviņa 29116486 iveta.grivina@adazi.lv
Ādažu novada pašvaldība Ivars Ginbergs 20379220 ivars.grinbergs@adazi.lv
Ādažu novada pašvaldība Jānis Meijers Janis.meijers@adazi.lv
Aglonas novada pašvaldība Andris Indāns 26390581 andris.indans@aglona.lv
Aizkraukles novada pašvaldība Līga Ciematniece 25727419 turisms@aizkraukle.lv
Aizputes novada pašvaldība Gunta Butrima 29738618 gunta@aizpute.lv
Aknīstes novada pašvaldība Jānis Gavars 28685224 janis.gavars@akniste.lv
Alojas novada pašvaldība Zanda Aderniece 25749109 zanda.aderniece@aloja.lv
Alsungas novada pašvaldība Kristaps Ansons komunalie@alsunga.lv
Alūksnes novada pašvaldība Anda Klints 22028275 anda.klints@aluksne.lv
Amatas novada pašvaldība Valda Veisenhofa 29170544 valda.veisenkopfa@amatasnovads.lv
Apes novada pašvaldība Gundars Pihlis 22036330 agentura@ape.lv
Auces novada pašvaldība Inese Lapiņa 22024489 inese.lapina@dome.auce.lv
Babītes novada pašvaldība Jānis Ozoliņš 27089211 janis.ozolins@babite.lv
Baldones novada pašvaldība Daiga Kalniņa 29391771 daiga.baldone@inbox.lv
Baltinavas novada pašvaldība Madara Siliņa 29364993 sab.attiecibas@baltinava.lv
Balvu novada pašvaldība Aleksandrs Sņegovs 28673272 aleksandrs.snegovs@balvi.lv
Bauskas novada pašvaldība Agita Eglinska 26370202 agita.eglinska@bauska.lv
Beverīnas novada pašvaldība Cilda Purgale 29473182 cilda.purgale@beverina.lv
Brocēnu novada pašvaldība Karīna Ciesmane 22094650 karina.ciesmane@broceni.lv
Burtnieku novada pašvaldība Zane Elksne 25629654 zane.elksne@burtniekunovads.lv
Carnikavas novada pašvaldība Edgards Sliede 26466099 edgars.sliede@carnikava.lv
Cēsu novada pašvaldība Signe Ķerpe 27821043 signe.kerpe@cesis.lv
Cesvaines novada pašvaldība Ritma Kļaviņa 29484429 ritma.klavina@cesvaine.lv
Ciblas novada pašvaldība Aldis Tihovskis 26162066 aldons777@inbox.lv
Dagdas novada pašvaldība Sandra Viškure 27800102 sandra_23@inbox.lv
Daugavpils novada pašvaldība Jolanta Bāra 26465530 jolanta.bara@dnd.lv
Daugavpils pilsētas dome Kaspars Laizāns 29605014 kaspars.laizans@daugavpils.lv
Dobeles novada pašvaldība Vija Vika 29211106 vija.vika@dobele.lv
Dundagas novada pašvaldība Andris Kojro 26563742 andris@dundaga.lv
Durbes novada pašvaldība Vilnis Kārkliņš 29187957 vilnis@durbe.lv
Durbes novada pašvaldība Kristaps Kapelis 29473182 kristapskapelis@inbox.lv
Engures novada pašvaldība Alise Indriksone 20219888 alise.indriksone@enguresnovads.lv
Ērgļu novada pašvaldība Ilze Grietiņa 28381321 attistibas.nodala@ergli.lv
Garkalnes novada pašvaldība Juris Silovs 29122363 juris.silovs@garkalne.lv
Garkalnes novada pašvaldība Jeļena Toca 29233894 jelena.toca@garkalne.lv
Grobiņas novada pašvaldība Raimonds Reinis 26490324 tkoga@inbox.lv
Gulbenes novada pašvaldība Dace Kurša 64473252 dace.kursa@gulbene.lv
Iecavas novada pašvaldība Sarmīte Avota 29419247 sarmiteavota@inbox.lv
Ikšķiles novada dome Valentīns Špēlis 29132818 valentins.spelis@ikskile.lv
Ilūkstes novada pašvaldība Iveta Plone 28377279 iveta.plone@dviete.lv
Inčukalna novada pašvaldība Arnis Uzuliņš 29453100 arnis.uzulins@incukalns.lv
Jaunjelgavas novada pašvaldība Evija Vectirāne 27889770 evija.vectirane@jaunjelgava.lv
Jaunpiebalgas novada pašvaldība Kristaps Dravants 26194646 kristaps.dravants@jaunpiebalga.lv
Jaunpils novada pašvaldība Pēteris Baranovskis 26436651 peteris.baranovskis@jaunpils.lv
Jaunpils novada pašvaldība Baiba Rasa baiba.rasa@jaunpils.lv
Jēkabpils novada pašvaldība Kaspars Sēlis kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldība Elita Vaniņa 26131430 elita.vanina@jekabpils.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldība Iveta Vārna 29275368 iveta.varna@jekabpils.lv
Jelgavas novada pašvaldība Dainis Keidāns 29124567 dainis.keidans@jelgavasnovads.lv
Jelgavas pilsētas dome Aleksejs Jankovskis 29357119 aleksejs.jankovskis@eko.jelgava.lv
Jūrmalas pilsētas dome Einārs Bučs 26300683 einars.bucs@jurmala.lv
Kandavas novada pašvaldība Egīls Dude 25652445 egils.dude@kandava.lv
Kārsavas novada pašvaldība Pēteris Laganovskis 29435813 peteris.laganovskis@karsava.lv
Ķeguma novada pašvaldība Andris Zābelis 25957171 andris.zabelis@kegumastars.lv
Ķekavas novada pašvaldība Sigita Varika 26417724 sigita.varika@kekava.lv
Kocēnu novada pašvaldība Māris Permaņickis 29499880 maris.permanickis@kocenunovads.lv
Kokneses novada pašvaldība Benita Peciņa 29421728 benita.pecina@koknese.lv
Krāslavas novada pašvaldība Tatjana Kozačuka 26395176 tic@kraslava.lv
Krimuldas novada pašvaldība Vilnis Krišjānis 26514586 vilnis.krisjanis@krimulda.lv
Krustpils novada pašvaldība Ilmārs Luksts 25671222 ilmars.luksts@krustpils.lv
Kuldīgas novada pašvaldība Dace Jansone 27025423 dace.jansone@kuldiga.lv
Lielvārdes novada pašvaldība Inga Reķe 26334028 inga.reke@lielvarde.lv
Liepājas pilsētas dome Dace Liepniece 29188499 dace.liepniece@liepaja.lv
Līgatnes novada pašvaldība Vita Zilgalve 29265518 vitazilgalve@inbox.lv
Limbažu novada pašvaldība Edmunds Liepiņš 26433148 apsaimniekosanas_nodala@limbazi.lv
Līvānu novada pašvaldība Gunita Vaivode 22024485 gunita.vaivode@livani.lv
Lubānas novada pašvaldība Tamāra Tiltiņa 26352423 tamara.tiltina@lubana.lv
Ludzas novada pašvaldība Aleksandrs Narnickis 22444045 aleksandrs.narnickis@ludza.lv
Madonas novada pašvaldība Agnese Siliņa 64860089 agnese.silina@madona.lv
Mālpils novada pašvaldība Regīna Zagorska 26437370 dome@malpils.lv
Mārupes novada pašvaldība Ziedīte Lapiņa 29435695 ziedite.lapina@marupe.lv
Mārupes novada pašvaldība Aigija Ladiga 25748982 aigija.ladiga@marupe.lv
Mazsalacas novada pašvaldība Valdis Kampuss 26341450 valdis.kampuss@mazsalacasnovads.lv
Mērsraga novada pašvaldība Madara Brāle 28757923 madara.brale@mersrags.lv
Naukšēnu novada pašvaldība Antra Krievāne 29497504 antra.krievane@naukseni.lv
Neretas novada pašvaldība Rolands Klibiķis 29189934 livi@inbox.lv
Nīcas novada pašvaldība Rebeka Bumbiere 29458532 rebeka.bumbiere@nica.lv
Ogres novada pašvaldība Edgars Zagars 25157558 edgars.zagars@ogresnamsaimnieks.lv
Olaines novada pašvaldība Mārīte Rūja 27838129 marite.ruja@olaine.lv
Ozolnieku novada pašvaldība Artūrs Semjonovs 29766177 arturs.semjonovs@ozolnieki.lv
Pārgaujas novada pašvaldība Druvis Kreitūzis 22009250 druvis.kreituzis@pargaujasnovads.lv
Pāvilostas novada pašvaldība Alfrēds Magone 26405900 alfreds_magone@tvnet.lv
Pāvilostas novada pašvaldība Jānis Vitrups 29183648 janis.vitrups@pavilosta.lv
Pļaviņu novada pašvaldība Andris Ambainis 25207555 andris.ambainis@plavinas.lv
Preiļu novada dome Zinaīda Adamoviča 26568399 diktamne@inbox.lv
Preiļu novada dome Kaspars Určs 26333038 kristaps.urcs@preili.lv
Priekules novada pašvaldība Andris Razma 29176392 direktors@priekulesnovads.lv
Priekuļu novada pašvaldība Jānis Sirlaks 29425621 janis.sirlaks@inbox.lv
Raunas novada pašvaldība Solvita Auziņa 22019026 solvita.auzina@inbox.lv
Rēzeknes novada pašvaldība Elvīra Pizāne 29496170 elvira.pizane@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes pilsētas dome Natālija Siņicina 28358410 natalija.sinicina@rezekne.lv
Riebiņu novada pašvaldība Rolands Naglis 26173320 rolands.naglis@riebini.lv
Rīgas pilsētas dome
Rīgas pilsētas dome Viktors Admidiņš 29115332 viktors.admidins@riga.lv
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Māris Zviedris 25488508 maris.zviedris@riga.lv
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Laura Apkalne 29344063 laura.apkalne@riga.lv
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Andrejs Zilgalvis 29476688 andrejs.zilgalvis@riga.lv
Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Jānis Galakrodznieks 29296813 janis.galakrodznieks@riga.lv inese.fedjuhina@riga.lv
Rojas novada pašvaldība Jānis Pūce 27052492 janis.puce@roja.lv
Ropažu novada pašvaldība Ieva Damberga 26488256 ieva.damberga@vilkme.lv
Rucavas novada pašvaldība Natālija Grauduže 29134903 tic@rucava.lv
Rugāju novada pašvaldība Līga Kravale 27818471 rjiic@rugaji.lv
Rūjienas novada pašvaldība Dairis Lācis 25662217 dairis.lacis@rujiena.lv
Rundāles novada pašvaldība Aigars Sietiņš 28609107 aigars.sietins@rundale.lv
Salacgrīvas novada pašvaldība Gundega Upīte- Vīksne 27336698 gundega.upite-viksna@salacgriva.lv
Salacgrīvas novada pašvaldība
Salas novada pašvaldība Valentīna Stolere 29612095 valentinastolere@inbox.lv
Salaspils novada pašvaldība Indra Semjonova 29478068 indra.semjonova@salaspils.lv
Saldus novada pašvaldība Arvis Blūms 29862141 arvis.blums@saldus.lv
Saulkrastu novada pašvaldība Iveta Jurkeviča 29218153 iveta.jurkevica@saulkrasti.lv
Sējas novada pašvaldība Grigorijs Ņesteruks 26450459 komunaldienests@seja.lv
Siguldas novada pašvaldība Dita Laure 29122596 dita.laure@sigulda.lv
Siguldas novada pašvaldība Aira Balde aira.balde@sigulda.lv
Skrīveru novada pašvaldība Liene Valdmane Girgensone 26444662 liena.girgensone@skriveri.lv
Skrundas novada pašvaldība Viktorija Reine 29762971 viktorija.reine@skrunda.lv
Smiltenes novada pašvaldība Agija Kukaine 26395999 agija.kukaine@smiltene.lv
Stopiņu novada pašvaldība Maksims Griščenko 26131434 maksims.griscenko@stopini.lv
Strenču novada pašvaldība Ginta Gailīte 26312250 ginta.gailite@strencunovads.lv
Talsu novada pašvaldība Aija Svarinska 20218909 aija.svarinska@talsi.lv
Tērvetes novada pašvaldība Māris Berlands 26552303 berlandsmaris@inbox.lv
Tukuma novada pašvaldība Gundega Rugāja 20038900 gundega.rugaja@tukums.lv
Vaiņodes novada pašvaldība Normunds Pāvils 22009884 izpilddirektors@vainode.lv
Valkas novada pašvaldība Gints Stalmeisters 25744199 gints.stalmeisters@valka.lv
Valmieras pilsētas pašvaldība Līga Bieziņa 26495997 liga.biezina@valmiera.lv
Valmieras pilsētas pašvaldība Dzintars Francis 28314534 dzintars.francis@valmiera.lv
Varakļānu novada pašvaldība Vilnis Dzērvītis 26101180 silagals@inbox.lv
Vārkavas novada pašvaldība Sabīne Uļjanova 20399639 sabine.uljanova@varkava.lv
Vecpiebalgas novada pašvaldība Linda Ķaukule 20058503 linda.kaukule@vecpiebalga.lv
Vecumnieku novada Dome Gija Spula 25639392 gija.spula@vecumnieki.lv
Ventspils novada pašvaldība Aivars Mincenbergs 29187310 aivars.mincenbergs@ventspilsnd.lv
Ventspils pilsētas dome Mārīte Zīberte 29471342 marite.ziberte@ventspils.lv
Viesītes novads Dita Sala 22000801 dita.sala@viesite.lv
Viļakas novads Mārtiņš Rēdmanis 27807820 martins.redmanis@inbox.lv
Viļānu novads Andris Stafeckis 28374718 stafeckisandris2@inbox.lv
Zilupes novads Aleksejs Margevičs 29264572 zilupesltd@inbox.lv