Контакты

ИНФОРМАЦИЯ

Тел: +371 26397711;

Э-почта: talkas@talkas.lv

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛИГОНОВ

РУКОВОДСТВО ПРОЕКТА

Vita Jaunzeme

Biedrības Pēdas LV

АДМИНИСТРАЦИЯ

Kristaps Greckis

Администрация

ДЛЯ СМИ

Э-почта:

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДВИЖЕНИЯ „LETSDOIT" В ЛАТВИИ

Э-почта:

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ БОЛЬШОЙ ТОЛОКИ ПО ОЧИСТКЕ ВОДОЁМОВ И ИХ БЕРЕГОВ

Viesturs Silenieks

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ БОЛЬШОЙ ТОЛОКИ ПО ОЧИСТКЕ ВОДОЁМОВ И ИХ БЕРЕГОВ

Andris Urtāns

КОНСУЛЬТАНТ ПРОГРАММЫ БОЛЬШОЙ ТОЛОКИ ПО ОЧИСТКЕ ВОДОЁМОВ И ИХ БЕРЕГОВ

Loreta Urtāne

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЁРЫ

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Э-почта:

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЁРЫ

Э-почта:

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЁРЫ

Andra Rakšte

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis

Тел: 26343430

Э-почта: andra.rakste@lps.lv

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЁРЫ

Armands Nikolajevs

Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA)

Э-почта: lasua@inbox.lv

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЁРЫ

Aiga Rozenberga

Dabas aizsardzības pārvalde

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЁРЫ

Elīna Pinto

Eiropas Latviešu apvienība

Тел: +352 691 981 524

Э-почта: ela@latviesi.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛИГОНОВ

Region

Ответственный человек

контакт

Aizkraukles novads Skaidrīte Slobodjaņuka +371 29102856
Austrumlatgales reģions Aigars Metlāns +371 64667440, +371 28359080
Brocēnu un Saldus novads Agnese Freimane +371 63864244, +371 26656614
Dienvidlatgales reģions Valerjans Gedzjuns +371 29993540, +371 65420027
Jēkabpils novads Inita Zaķe +371 65237660, +371 29145520
Kuldīgas reģions Agris Viļumsons +371 29612192, +371 63321965, kkp@kuldiga.lv
Liepājas reģions Māris Grīnfelds +371 26424484, maris@liepajasras.lv
Madonas novads Guntars Dzenis +371 25425568
Malienas reģions Aldis Amantovs +371 64474145, +371 29205363, alba55@inbox.lv
Piejūras reģions Indra Rassone +371 29186332, piejura@tukums.lv
Rīgas pilsēta (Getliņi) Inese Ceihnere +371 67317800, iceihnere@getlini.lv
Saldus novads Liene Grīsle +371 63807454, +371 26376800, saldus@komunal.apollo.lv
Ventspils reģions Andis Kracis +371 29466527, andis.kracis@ventspils.gov.lv
Zemgales reģions Aleksejs Jankovskis +371 29357119, aleksejs.jankovskis@eko.jelgava.lv
Ziemeļvidzemes reģions Ingrīda Gubernatorova +371 26537816, ingrida@zaao.lv

Контактная информация координаторов

самоуправление

координатор

контакт

Ādažu novada pašvaldība Iveta Grīviņa 29116486 iveta.grivina@adazi.lv
Ādažu novada pašvaldība Ivars Ginbergs 20379220 ivars.grinbergs@adazi.lv
Aglonas novada pašvaldība Jolanta Dimpere 22357535 jolanta.dimpere@aglona.lv
Aizkraukles novada pašvaldība Inese Skudra 25727419 turisms@aizkraukle.lv
Aizputes novada pašvaldība Iveta Kļevcova 29983141 iveta@aizpute.lv
Aknīstes novada pašvaldība Jānis Gavars 28685224 janis.gavars@akniste.lv
Alojas novada pašvaldība Zanda Aderniece 25749109 zanda.aderniece@aloja.lv
Alsungas novada pašvaldība Lauma Migoviča 20280614 koordinatore@alsunga.lv
Alūksnes novada pašvaldība Madara Sildega-Mieriņa 22028275 madara.sildega@aluksne.lv
Amatas novada pašvaldība Valda Veisenhofa 29170544 valda.veisenkopfa@amatasnovads.lv
Apes novada pašvaldība Gundars Pihlis 22036330 agentura@ape.lv
Auces novada pašvaldība Gita Šēfere- Šteinberga 22024489 gita.steinberga@dome.auce.lv
Babītes novada pašvaldība Pašvaldības lēmums nepiedalīties, jo novads sakopts dome@babite.lv
Baldones novada pašvaldība Daiga Kalniņa 29391771 daiga.baldone@inbox.lv
Baltinavas novada pašvaldība Silvija Buklovska 25742708 sab.attiecibas@baltinava.lv
Balvu novada pašvaldība Aleksandrs Sņegovs 28673272 aleksandrs.snegovs@balvi.lv
Bauskas novada pašvaldība Agita Eglinska 26370202 agita.eglinska@bauska.lv
Beverīnas novada pašvaldība Egita Biša 25744662 egita.bisa@beverina.lv
Brocēnu novada pašvaldība Karīna Ciesmane 22094650 karina.ciesmane@broceni.lv
Burtnieku novada pašvaldība Zane Elksne 25629654 zane.elksne@burtniekunovads.lv
Carnikavas novada pašvaldība Pašvalības lēmums nepiedalīties, jo novads sakopts. 26466099
Cēsu novada pašvaldība Edīte Matuseviča 28377450 edite.matusevica@cesis.lv
Cesvaines novada pašvaldība Ritma Kļaviņa 29484429 ritma.klavina@cesvaine.lv
Ciblas novada pašvaldība Aldis Tihovskis 26162066 aldons777@inbox.lv
Dagdas novada pašvaldība Sandra Viškure 27800102 sandra_23@inbox.lv
Daugavpils novada pašvaldība Jolanta Bāra 26465530 jolanta.bara@dnd.lv
Daugavpils pilsētas dome Kaspars Laizāns 29605014 kaspars.laizans@daugavpils.lv
Dobeles novada pašvaldība Vija Vika 29211106 vija.vika@dobele.lv
Dundagas novada pašvaldība Andris Kojro 26563742 andris@dundaga.lv
Durbes novada pašvaldība Vilnis Kārkliņš 29187957 vilnis@durbe.lv
Engures novada pašvaldība Alise Indriksone 20219888 alise.indriksone@enguresnovads.lv
Ērgļu novada pašvaldība Liene Opincāne 28381321 attistibas.nodala@ergli.lv
Garkalnes novada pašvaldība Juris Silovs 29122363 juris.silovs@garkalne.lv
Garkalnes novada pašvaldība Jeļena Toca 29233894 jelena.toca@garkalne.lv
Grobiņas novada pašvaldība Raimonds Reinis 26490324 tkoga@inbox.lv
Gulbenes novada pašvaldība Jānis Šmoteks 26310272 janis.smoteks@gulbene.lv
Iecavas novada pašvaldība Sarmīte Avota 29419247 sarmiteavota@inbox.lv
Ikšķiles novada dome Valentīns Špēlis 29132818 valentins.spelis@ikskile.lv
Ilūkstes novada pašvaldība Iveta Plone 28377279 iveta.plone@dviete.lv
Inčukalna novada pašvaldība Arnis Uzuliņš 29453100 arnis.uzulins@incukalns.lv
Jaunjelgavas novada pašvaldība Inese Rupenheite 28668139 inese.rupenheite@jaunjelgava.lv
Jaunpiebalgas novada pašvaldība Kristaps Dravants 26194646 kristaps.dravants@jaunpiebalga.lv
Jaunpils novada pašvaldība Pēteris Baranovskis 26436651 peteris.baranovskis@jaunpils.lv
Jēkabpils novada pašvaldība Jānis Subatiņš 29126223 janis.subatins@jekabpilsnovads.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldība Anita Truksne 26131430 anita.truksne@jekabpils.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldība Iveta Vārna 29275368 iveta.varna@jekabpils.lv
Jelgavas novada pašvaldība Dace Gražule 22002558 dace.grazule@jelgavasnovads.lv
Jelgavas pilsētas dome Aleksejs Jankovskis 29357119 aleksejs.jankovskis@eko.jelgava.lv
Jūrmalas pilsētas dome Einārs Bučs 26300683 einars.bucs@jurmala.lv
Kandavas novada pašvaldība Egīls Dude 25652445 egils.dude@kandava.lv
Kārsavas novada pašvaldība Juris Vorkalis 28343926 juris.vorkalis@karsava.lv
Ķeguma novada pašvaldība Anete Tomsone 28277144 anete.tomsone@kegums.lv
Ķekavas novada pašvaldība Sigita Varika 26417724 sigita.varika@kekava.lv
Kocēnu novada pašvaldība Māris Permaņickis 29499880 maris.permanickis@kocenunovads.lv
Kokneses novada pašvaldība Benita Peciņa 29421728 benita.pecina@koknese.lv
Krāslavas novada pašvaldība Inga Kavinska 26163661 inga.kavinska@kraslava.lv
Krimuldas novada pašvaldība Vilnis Krišjānis 26514586 vilnis.krisjanis@krimulda.lv
Krustpils novada pašvaldība Ilmārs Luksts 25671222 ilmars.luksts@krustpils.lv
Kuldīgas novada pašvaldība Dace Jansone 27025423 dace.jansone@kuldiga.lv
Lielvārdes novada pašvaldība Līga Zariņa 26455877 liga.zarina@lielvarde.lv
Liepājas pilsētas dome Dace Liepniece 29188499 dace.liepniece@liepaja.lv
Līgatnes novada pašvaldība Mārcis Kalniņš 26465257 marcis.kalnins@ligatne.lv
Limbažu novada pašvaldība Aigars Bērziņš 26603147 aigars.berzins@limbazi.lv
Līvānu novada pašvaldība Inese Stahovska 28844848 inese.stahovska@livani.lv
Lubānas novada pašvaldība Tamāra Tiltiņa 26352423 tamara.tiltina@lubana.lv
Ludzas novada pašvaldība Aleksandrs Narnickis 22444045 aleksandrs.narnickis@ludza.lv
Madonas novada pašvaldība Māra Riekstiņa 28009914 mara.riekstina@madona.lv
Mālpils novada pašvaldība Regīna Zagorska 26437370 dome@malpils.lv
Mārupes novada pašvaldība Ziedīte Lapiņa 29435695 ziedite.lapina@marupe.lv
Mārupes novada pašvaldība Aigija Ladiga 25748982 aigija.ladiga@marupe.lv
Mazsalacas novada pašvaldība Valdis Kampuss 26341450 valdis.kampuss@mazsalacasnovads.lv
Mērsraga novada pašvaldība Madara Brāle 28757923 madara.brale@mersrags.lv
Naukšēnu novada pašvaldība Antra Krievāne 29497504 antra.krievane@naukseni.lv
Neretas novada pašvaldība Rolands Klibiķis 29189934 livi@inbox.lv
Nīcas novada pašvaldība Rebeka Bumbiere 29458532 rebeka.bumbiere@nica.lv
Ogres novada pašvaldība Pašvaldības lēmums nepiedalīties, jo novads sakopts 26564339
Olaines novada pašvaldība Mārīte Rūja 27838129 marite.ruja@olaine.lv
Ozolnieku novada pašvaldība Artūrs Semjonovs 29766177 arturs.semjonovs@ozolnieki.lv
Pārgaujas novada pašvaldība Andris Erenbots 26529894 andris.erenbots@pargaujasnovads.lv
Pāvilostas novada pašvaldība Alfrēds Magone 26405900 alfreds_magone@tvnet.lv
Pāvilostas novada pašvaldība Jānis Vitrups 29183648 janis.vitrups@pavilosta.lv
Pļaviņu novada pašvaldība Andris Ambainis 25207555 andris.ambainis@plavinas.lv
Preiļu novada dome Zinaīda Adamoviča 26568399 diktamne@inbox.lv
Preiļu novada dome Kaspars Určs 26333038 kristaps.urcs@preili.lv
Priekules novada pašvaldība Andris Razma 29176392 direktors@priekulesnovads.lv
Priekuļu novada pašvaldība Jānis Sirlaks 29425621 janis.sirlaks@inbox.lv
Raunas novada pašvaldība Solvita Auziņa 22019026 solvita.auzina@inbox.lv
Rēzeknes novada pašvaldība Elvīra Pizāne 29496170 elvira.pizane@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes pilsētas dome Natālija Siņicina 28358410 natalija.sinicina@rezekne.lv
Riebiņu novada pašvaldība Rolands Naglis 26173320 rolands.naglis@riebini.lv
Rīgas pilsētas dome Ineta Mauriņa-Červinska 29498128 ineta.maurina-cervinska@riga.lv
Rīgas pilsētas dome Viktors Admidiņš 29115332
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Māris Zviedris 25488508 maris.zviedris@riga.lv
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Laura Apkalne 29344063 laura.apkalne@riga.lv
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Alberts Aizbalts 67012310 alberts.aizbalts@riga.lv
Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Jānis Galakrodznieks 29296813 janis.galakrodznieks@riga.lv inese.fedjuhina@riga.lv
Rojas novada pašvaldība Jānis Pūce 27052492 janis.puce@roja.lv
Ropažu novada pašvaldība Ieva Damberga 26488256 ievavindele@gmail.com
Rucavas novada pašvaldība Dace Mieme 29134903 tic@rucava.lv
Rugāju novada pašvaldība Līga Kravale 27818471 rjiic@rugaji.lv
Rūjienas novada pašvaldība Dairis Lācis 25662217 dairis.lacis@rujiena.lv
Rundāles novada pašvaldība Aigars Sietiņš 28609107 aigars.sietins@rundale.lv
Salacgrīvas novada pašvaldība Gundega Upīte- Vīksne 27336698 gundega.upite-viksna@salacgriva.lv
Salacgrīvas novada pašvaldība Jānis Blūmiņš 27363311 janis.blumins@salacgriva.lv
Salas novada pašvaldība Valentīna Stolere 29612095 valentinastolere@inbox.lv
Salaspils novada pašvaldība Karīna Bāliņa 29478068 karina.balina@salaspils.lv
Saldus novada pašvaldība Kristaps Osis 26161552 kristaps.osis@saldus.lv
Saulkrastu novada pašvaldība Iveta Jurkeviča 29218153 iveta.jurkevica@saulkrasti.lv
Sējas novada pašvaldība Grigorijs Ņesteruks 26450459 komunaldienests@seja.lv
Siguldas novada pašvaldība Dita Laure 29122596 dita.laure@sigulda.lv
Siguldas novada pašvaldība Aira Balde aira.balde@sigulda.lv
Skrīveru novada pašvaldība Liene Valdmane Girgensone 26444662 liena.girgensone@skriveri.lv
Skrundas novada pašvaldība Zane Eglīte 26665874 zane.eglite@skrunda.lv
Smiltenes novada pašvaldība Agija Kukaine 26395999 agija.kukaine@smiltene.lv
Stopiņu novada pašvaldība Maksims Griščenko 26131434 maksims.griscenko@stopini.lv
Strenču novada pašvaldība Ginta Gailīte 26312250 ginta.gailite@strencunovads.lv
Talsu novada pašvaldība Madara Vanaga 28381080 madara.vanaga@talsi.lv
Tērvetes novada pašvaldība Māris Berlands 26552303 berlandsmaris@inbox.lv
Tukuma novada pašvaldība Gundega Rugāja 20038900 gundega.rugaja@tukums.lv
Vaiņodes novada pašvaldība Normunds Pāvils 22009884 izpilddirektors@vainode.lv
Valkas novada pašvaldība GUNTIS BAŠĶIS 29431717 guntis.baskis@valka.lv
Valmieras pilsētas pašvaldība Līga Bieziņa 26495997 liga.biezina@valmiera.lv
Valmieras pilsētas pašvaldība Dzintars Francis 28314534 dzintars.francis@valmiera.lv
Varakļānu novada pašvaldība Vilnis Dzērvītis 26101180 silagals@inbox.lv
Vārkavas novada pašvaldība Linda Pudule 20399639 linda.pudule@varkava.lv
Vecpiebalgas novada pašvaldība Viesturis Burjots 20238995 viesturis.burjots@vecpieblaga.lv viestris@inbox.lv
Vecumnieku novada Dome Ieva Pankrate 22024545 ieva.pankrate@vecumnieki.lv
Ventspils novada pašvaldība Mārtiņš Birzenbergs 27872765 martins.birzenbergs@ventspilsnd.lv
Ventspils pilsētas dome Mārīte Zīberte 29471342 marite.ziberte@ventspils.lv
Viesītes novads Dita Sala 22000801 dita.sala@viesite.lv
Viļakas novads Mārtiņš Rēdmanis 27807820 martins.redmanis@inbox.lv
Viļānu novads Andris Stafeckis 28374718 stafeckisandris2@inbox.lv
Zilupes novads Aleksejs Margevičs 29264572 zilupesltd@inbox.lv