Statistics

2020. gada 16. maijs • Oficiāli pieteiktas 955 talkošanas vietas. • Lielajā Talkā iedzīvotāji aicināti talkot Solo, Duo un ģimenes talkās. • Lielajā Talkā lielākā aktivitāte tika novērota Pierīgas reģionā un Rēzeknes novadā. • 2020. gadā tika uzsākta sadarbība ar biedrību “1836”, veicinot Latvijas pierobežas sakošanu un labiekārtošanu.

 

2019. gada 27. aprīlis • Oficiāli pieteiktas teju 1 400 talkas vietas Latvijā. • Lielajā Talkā 2019. gadā aptuveni 145 000 cilvēku. • Talkas ietvaros galvenokārt uzsvars tika likts ne tikai uz atkritumu savākšanu, bet arī to šķirošanu. • 2019. gadā Lielā Talkā aktīvi tika sakopta ne tikai Latvijas teritorija, bet arī latviešiem svarīgas vietas visā pasaulē.

 

28 April 2018

 • More than 1700 registered points of action

15 September 2018, World Cleanup day

 • Around all regions of country – planting Trees of Happiness for next generations

 22 April 2017

 • 2000 registered points of action, participants – more than 200 000.
 • Waste collected in Riga – 45 tons, a lot of other activities besides waste collection – planting trees, making flower-beds, etc.

23 April 2016

 • Record-high number of participants – more than 190 000
 • 1750 points of action.
 • Waste collected – 1989 tons of waste, collected waste sorted in Riga.

 25 April 2015

 • In 2015 the Big Cleanup gathered around 175 000 participants.
 • Officially registered 1620 cleanup sites, 200 of them in Riga.
 • This year we collected 1943,62 tons of waste. We’ve done great job this year!
 • And we continued the tradition started previous years – activities of environment improvement.

 26 April 2014

 • In 2014 the Big Cleanup gathered around 160 000 participants.
 • Officially registered 1453 cleanup sites.
 • Collected just 1768 tons of waste. Latvia is really getting more and more cleaner!
 • Also this year people have been working a lot to improve the environment they live in by planting flowers and trees, painting benches etc.

20 and 27 April 2013

 • Due to unfavourable weather conditions, the Big Cleanup officially takes place on two dates – both 20 April and 27 April – with around 85,000 participants.
 • 1,357 officially registered cleanup sites.
 • For the first time in the history of the Big Cleanup, the number of registered cleanup sites exceeds the number of polluted places.
 • The people also work hard in order to improve the environment they live in, but the amount of collected waste is similar to that collected during the Big Cleanup in 2012.

21 April 2012

 • The Big Cleanup 2012 gathers around 180,000 people.
 • Approximately 1,400 registered cleanup sites.
 • Tons do not matter anymore – Latvia is getting cleaner! And we also plant trees and flowers and improve our backyards!

30 April 2011

 • Around 190,000 people.
 • 1,337 cleanup sites are officially registered on the Web site www.talkas.lv.
 • The nature has been cleaned from approximately 2,744 tons of waste (175 t in Riga).

24 April 2010

 • About 150 000 participants.
 • 1 354 clean-up locations across Latvia registered at www.talkas.lv
 • Approximately 3 500 tons of garbage collected.

18 April 2009

 • About 110 thousand participants.
 • 392 municipalities, 269 schools, 161 companies and organisations and 12 universities involved in the cleanup.
 • Over 340 60-litre bags of litter collected.

13 September 2008

 • About 50 thousand participants.
 • 364 municipalities involved in the cleanup.
 • Over 260 thousand bags of litter collected.