Contacts

Information

Landfill contact information

Project Managment

Vita Jaunzeme

CEO of Biedrības Pēdas LV

Administration

Kristaps Greckis

Administration

Media

Jana Kralliša

Contact person of „LETSDOIT" Movement of Latvia

Vita Jaunzeme

THE BIG CLEAN-UP WATERS AND COAST-LINE CLEANING PROGRAMME MANAGER

Viesturs Silenieks

THE BIG CLEAN-UP WATERS AND COAST-LINE CLEANING PROGRAMME MANAGER

Andris Urtāns

THE BIG CLEAN-UP WATERS AND COAST-LINE CLEANING ADVISER

Loreta Urtāne

COOPERATION PARTNERS

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

COOPERATION PARTNERS

E-mail:

COOPERATION PARTNERS

Ivita Peipiņa

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis

COOPERATION PARTNERS

Armands Nikolajevs

Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA)

E-mail: lasua@inbox.lv

COOPERATION PARTNERS

Elīna Ezeriņa

Dabas aizsardzības pārvalde

COOPERATION PARTNERS

Elīna Pinto

Eiropas Latviešu apvienība

Landfill contact information

Region

Responsible person

Contact information

Aizkraukle Municipality Skaidrīte Slobodjaņuka +371 29102856
East Latgale Region Aigars Metlāns +371 64667440, +371 28359080
Brocenu & Saldus Municipality Agnese Freimane +371 63864244, +371 26656614
South Latgale Region Valerjans Gedzjuns +371 29993540, +371 65420027
Jekabpils Municipality Inita Zaķe +371 65237660, +371 29145520
Kuldigas Municipality Agris Viļumsons +371 29612192, +371 63321965, kkp@kuldiga.lv
Liepajas Municipality Māris Grīnfelds +371 26424484, maris@liepajasras.lv
Madonas Municipality Guntars Dzenis +371 25425568
Malienas Region Aldis Amantovs +371 64474145, +371 29205363, alba55@inbox.lv
Piejūras Region Indra Rassone +371 29186332, piejura@tukums.lv
City of Riga (Getini) Inese Ceihnere +371 67317800, iceihnere@getlini.lv
Saldus Municipality Liene Grīsle +371 63807454, +371 26376800, saldus@komunal.apollo.lv
Ventspils Region Andis Kracis +371 29466527, andis.kracis@ventspils.gov.lv
Zemgales Region Aleksejs Jankovskis +371 29357119, aleksejs.jankovskis@eko.jelgava.lv
North Vidzemes Region Ingrīda Gubernatorova +371 26537816, ingrida@zaao.lv

Coordinators contact information

County government

Coordinator

Contact information

Ādažu novada pašvaldība Iveta Grīviņa 29116486 iveta.grivina@adazi.lv
Ādažu novada pašvaldība Ivars Ginbergs 20379220 ivars.grinbergs@adazi.lv
Ādažu novada pašvaldība Jānis Meijers Janis.meijers@adazi.lv
Aglonas novada pašvaldība Andris Indāns 26390581 andris.indans@aglona.lv
Aizkraukles novada pašvaldība Līga Ciematniece 25727419 turisms@aizkraukle.lv
Aizputes novada pašvaldība Gunta Butrima 29738618 gunta@aizpute.lv
Aknīstes novada pašvaldība Jānis Gavars 28685224 janis.gavars@akniste.lv
Alojas novada pašvaldība Zanda Aderniece 25749109 zanda.aderniece@aloja.lv
Alsungas novada pašvaldība Kristaps Ansons komunalie@alsunga.lv
Alūksnes novada pašvaldība Anda Klints 22028275 anda.klints@aluksne.lv
Amatas novada pašvaldība Valda Veisenhofa 29170544 valda.veisenkopfa@amatasnovads.lv
Apes novada pašvaldība Gundars Pihlis 22036330 agentura@ape.lv
Auces novada pašvaldība Inese Lapiņa 22024489 inese.lapina@dome.auce.lv
Babītes novada pašvaldība Jānis Ozoliņš 27089211 janis.ozolins@babite.lv
Baldones novada pašvaldība Daiga Kalniņa 29391771 daiga.baldone@inbox.lv
Baltinavas novada pašvaldība Madara Siliņa 29364993 sab.attiecibas@baltinava.lv
Balvu novada pašvaldība Aleksandrs Sņegovs 28673272 aleksandrs.snegovs@balvi.lv
Bauskas novada pašvaldība Agita Eglinska 26370202 agita.eglinska@bauska.lv
Beverīnas novada pašvaldība Cilda Purgale 29473182 cilda.purgale@beverina.lv
Brocēnu novada pašvaldība Karīna Ciesmane 22094650 karina.ciesmane@broceni.lv
Burtnieku novada pašvaldība Zane Elksne 25629654 zane.elksne@burtniekunovads.lv
Carnikavas novada pašvaldība Edgards Sliede 26466099 edgars.sliede@carnikava.lv
Cēsu novada pašvaldība Signe Ķerpe 27821043 signe.kerpe@cesis.lv
Cesvaines novada pašvaldība Ritma Kļaviņa 29484429 ritma.klavina@cesvaine.lv
Ciblas novada pašvaldība Aldis Tihovskis 26162066 aldons777@inbox.lv
Dagdas novada pašvaldība Sandra Viškure 27800102 sandra_23@inbox.lv
Daugavpils novada pašvaldība Jolanta Bāra 26465530 jolanta.bara@dnd.lv
Daugavpils pilsētas dome Kaspars Laizāns 29605014 kaspars.laizans@daugavpils.lv
Dobeles novada pašvaldība Vija Vika 29211106 vija.vika@dobele.lv
Dundagas novada pašvaldība Andris Kojro 26563742 andris@dundaga.lv
Durbes novada pašvaldība Vilnis Kārkliņš 29187957 vilnis@durbe.lv
Durbes novada pašvaldība Kristaps Kapelis 29473182 kristapskapelis@inbox.lv
Engures novada pašvaldība Alise Indriksone 20219888 alise.indriksone@enguresnovads.lv
Ērgļu novada pašvaldība Ilze Grietiņa 28381321 attistibas.nodala@ergli.lv
Garkalnes novada pašvaldība Juris Silovs 29122363 juris.silovs@garkalne.lv
Garkalnes novada pašvaldība Jeļena Toca 29233894 jelena.toca@garkalne.lv
Grobiņas novada pašvaldība Raimonds Reinis 26490324 tkoga@inbox.lv
Gulbenes novada pašvaldība Dace Kurša 64473252 dace.kursa@gulbene.lv
Iecavas novada pašvaldība Sarmīte Avota 29419247 sarmiteavota@inbox.lv
Ikšķiles novada dome Valentīns Špēlis 29132818 valentins.spelis@ikskile.lv
Ilūkstes novada pašvaldība Iveta Plone 28377279 iveta.plone@dviete.lv
Inčukalna novada pašvaldība Arnis Uzuliņš 29453100 arnis.uzulins@incukalns.lv
Jaunjelgavas novada pašvaldība Evija Vectirāne 27889770 evija.vectirane@jaunjelgava.lv
Jaunpiebalgas novada pašvaldība Kristaps Dravants 26194646 kristaps.dravants@jaunpiebalga.lv
Jaunpils novada pašvaldība Pēteris Baranovskis 26436651 peteris.baranovskis@jaunpils.lv
Jaunpils novada pašvaldība Baiba Rasa baiba.rasa@jaunpils.lv
Jēkabpils novada pašvaldība Kaspars Sēlis kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldība Elita Vaniņa 26131430 elita.vanina@jekabpils.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldība Iveta Vārna 29275368 iveta.varna@jekabpils.lv
Jelgavas novada pašvaldība Dainis Keidāns 29124567 dainis.keidans@jelgavasnovads.lv
Jelgavas pilsētas dome Aleksejs Jankovskis 29357119 aleksejs.jankovskis@eko.jelgava.lv
Jūrmalas pilsētas dome Einārs Bučs 26300683 einars.bucs@jurmala.lv
Kandavas novada pašvaldība Egīls Dude 25652445 egils.dude@kandava.lv
Kārsavas novada pašvaldība Pēteris Laganovskis 29435813 peteris.laganovskis@karsava.lv
Ķeguma novada pašvaldība Andris Zābelis 25957171 andris.zabelis@kegumastars.lv
Ķekavas novada pašvaldība Sigita Varika 26417724 sigita.varika@kekava.lv
Kocēnu novada pašvaldība Māris Permaņickis 29499880 maris.permanickis@kocenunovads.lv
Kokneses novada pašvaldība Benita Peciņa 29421728 benita.pecina@koknese.lv
Krāslavas novada pašvaldība Tatjana Kozačuka 26395176 tic@kraslava.lv
Krimuldas novada pašvaldība Vilnis Krišjānis 26514586 vilnis.krisjanis@krimulda.lv
Krustpils novada pašvaldība Ilmārs Luksts 25671222 ilmars.luksts@krustpils.lv
Kuldīgas novada pašvaldība Dace Jansone 27025423 dace.jansone@kuldiga.lv
Lielvārdes novada pašvaldība Inga Reķe 26334028 inga.reke@lielvarde.lv
Liepājas pilsētas dome Dace Liepniece 29188499 dace.liepniece@liepaja.lv
Līgatnes novada pašvaldība Vita Zilgalve 29265518 vitazilgalve@inbox.lv
Limbažu novada pašvaldība Edmunds Liepiņš 26433148 apsaimniekosanas_nodala@limbazi.lv
Līvānu novada pašvaldība Gunita Vaivode 22024485 gunita.vaivode@livani.lv
Lubānas novada pašvaldība Tamāra Tiltiņa 26352423 tamara.tiltina@lubana.lv
Ludzas novada pašvaldība Aleksandrs Narnickis 22444045 aleksandrs.narnickis@ludza.lv
Madonas novada pašvaldība Agnese Siliņa 64860089 agnese.silina@madona.lv
Mālpils novada pašvaldība Regīna Zagorska 26437370 dome@malpils.lv
Mārupes novada pašvaldība Ziedīte Lapiņa 29435695 ziedite.lapina@marupe.lv
Mārupes novada pašvaldība Aigija Ladiga 25748982 aigija.ladiga@marupe.lv
Mazsalacas novada pašvaldība Valdis Kampuss 26341450 valdis.kampuss@mazsalacasnovads.lv
Mērsraga novada pašvaldība Madara Brāle 28757923 madara.brale@mersrags.lv
Naukšēnu novada pašvaldība Antra Krievāne 29497504 antra.krievane@naukseni.lv
Neretas novada pašvaldība Rolands Klibiķis 29189934 livi@inbox.lv
Nīcas novada pašvaldība Rebeka Bumbiere 29458532 rebeka.bumbiere@nica.lv
Ogres novada pašvaldība Edgars Zagars 25157558 edgars.zagars@ogresnamsaimnieks.lv
Olaines novada pašvaldība Mārīte Rūja 27838129 marite.ruja@olaine.lv
Ozolnieku novada pašvaldība Artūrs Semjonovs 29766177 arturs.semjonovs@ozolnieki.lv
Pārgaujas novada pašvaldība Druvis Kreitūzis 22009250 druvis.kreituzis@pargaujasnovads.lv
Pāvilostas novada pašvaldība Alfrēds Magone 26405900 alfreds_magone@tvnet.lv
Pāvilostas novada pašvaldība Jānis Vitrups 29183648 janis.vitrups@pavilosta.lv
Pļaviņu novada pašvaldība Andris Ambainis 25207555 andris.ambainis@plavinas.lv
Preiļu novada dome Zinaīda Adamoviča 26568399 diktamne@inbox.lv
Preiļu novada dome Kaspars Určs 26333038 kristaps.urcs@preili.lv
Priekules novada pašvaldība Andris Razma 29176392 direktors@priekulesnovads.lv
Priekuļu novada pašvaldība Jānis Sirlaks 29425621 janis.sirlaks@inbox.lv
Raunas novada pašvaldība Solvita Auziņa 22019026 solvita.auzina@inbox.lv
Rēzeknes novada pašvaldība Elvīra Pizāne 29496170 elvira.pizane@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes pilsētas dome Natālija Siņicina 28358410 natalija.sinicina@rezekne.lv
Riebiņu novada pašvaldība Rolands Naglis 26173320 rolands.naglis@riebini.lv
Rīgas pilsētas dome
Rīgas pilsētas dome Viktors Admidiņš 29115332 viktors.admidins@riga.lv
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Māris Zviedris 25488508 maris.zviedris@riga.lv
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Laura Apkalne 29344063 laura.apkalne@riga.lv
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Andrejs Zilgalvis 29476688 andrejs.zilgalvis@riga.lv
Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Jānis Galakrodznieks 29296813 janis.galakrodznieks@riga.lv inese.fedjuhina@riga.lv
Rojas novada pašvaldība Jānis Pūce 27052492 janis.puce@roja.lv
Ropažu novada pašvaldība Ieva Damberga 26488256 ieva.damberga@vilkme.lv
Rucavas novada pašvaldība Natālija Grauduže 29134903 tic@rucava.lv
Rugāju novada pašvaldība Līga Kravale 27818471 rjiic@rugaji.lv
Rūjienas novada pašvaldība Dairis Lācis 25662217 dairis.lacis@rujiena.lv
Rundāles novada pašvaldība Aigars Sietiņš 28609107 aigars.sietins@rundale.lv
Salacgrīvas novada pašvaldība Gundega Upīte- Vīksne 27336698 gundega.upite-viksna@salacgriva.lv
Salacgrīvas novada pašvaldība
Salas novada pašvaldība Valentīna Stolere 29612095 valentinastolere@inbox.lv
Salaspils novada pašvaldība Indra Semjonova 29478068 indra.semjonova@salaspils.lv
Saldus novada pašvaldība Arvis Blūms 29862141 arvis.blums@saldus.lv
Saulkrastu novada pašvaldība Iveta Jurkeviča 29218153 iveta.jurkevica@saulkrasti.lv
Sējas novada pašvaldība Grigorijs Ņesteruks 26450459 komunaldienests@seja.lv
Siguldas novada pašvaldība Dita Laure 29122596 dita.laure@sigulda.lv
Siguldas novada pašvaldība Aira Balde aira.balde@sigulda.lv
Skrīveru novada pašvaldība Liene Valdmane Girgensone 26444662 liena.girgensone@skriveri.lv
Skrundas novada pašvaldība Viktorija Reine 29762971 viktorija.reine@skrunda.lv
Smiltenes novada pašvaldība Agija Kukaine 26395999 agija.kukaine@smiltene.lv
Stopiņu novada pašvaldība Maksims Griščenko 26131434 maksims.griscenko@stopini.lv
Strenču novada pašvaldība Ginta Gailīte 26312250 ginta.gailite@strencunovads.lv
Talsu novada pašvaldība Aija Svarinska 20218909 aija.svarinska@talsi.lv
Tērvetes novada pašvaldība Māris Berlands 26552303 berlandsmaris@inbox.lv
Tukuma novada pašvaldība Gundega Rugāja 20038900 gundega.rugaja@tukums.lv
Vaiņodes novada pašvaldība Normunds Pāvils 22009884 izpilddirektors@vainode.lv
Valkas novada pašvaldība Gints Stalmeisters 25744199 gints.stalmeisters@valka.lv
Valmieras pilsētas pašvaldība Līga Bieziņa 26495997 liga.biezina@valmiera.lv
Valmieras pilsētas pašvaldība Dzintars Francis 28314534 dzintars.francis@valmiera.lv
Varakļānu novada pašvaldība Vilnis Dzērvītis 26101180 silagals@inbox.lv
Vārkavas novada pašvaldība Sabīne Uļjanova 20399639 sabine.uljanova@varkava.lv
Vecpiebalgas novada pašvaldība Linda Ķaukule 20058503 linda.kaukule@vecpiebalga.lv
Vecumnieku novada Dome Gija Spula 25639392 gija.spula@vecumnieki.lv
Ventspils novada pašvaldība Aivars Mincenbergs 29187310 aivars.mincenbergs@ventspilsnd.lv
Ventspils pilsētas dome Mārīte Zīberte 29471342 marite.ziberte@ventspils.lv
Viesītes novads Dita Sala 22000801 dita.sala@viesite.lv
Viļakas novads Mārtiņš Rēdmanis 27807820 martins.redmanis@inbox.lv
Viļānu novads Andris Stafeckis 28374718 stafeckisandris2@inbox.lv
Zilupes novads Aleksejs Margevičs 29264572 zilupesltd@inbox.lv