Contacts

Information

Landfill contact information

Project Managment

Vita Jaunzeme

CEO of Biedrības Pēdas LV

Administration

Kristaps Greckis

Administration

Media

Ginta Zaļaka

+371 25929989

E-mail: ginta@bcom.lv

Contact person of „LETSDOIT" Movement of Latvia

Evija Grīnmane

THE BIG CLEAN-UP WATERS AND COAST-LINE CLEANING PROGRAMME MANAGER

Viesturs Silenieks

THE BIG CLEAN-UP WATERS AND COAST-LINE CLEANING PROGRAMME MANAGER

Andris Urtāns

THE BIG CLEAN-UP WATERS AND COAST-LINE CLEANING ADVISER

Loreta Urtāne

COOPERATION PARTNERS

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

E-mail:

COOPERATION PARTNERS

Liene Ozola

Rīgas Brīvostas pārvalde

COOPERATION PARTNERS

Andra Rakšte

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis

COOPERATION PARTNERS

Armands Nikolajevs

Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA)

E-mail: lasua@inbox.lv

COOPERATION PARTNERS

Aiga Rozenberga

Dabas aizsardzības pārvalde

COOPERATION PARTNERS

Elīna Pinto

Eiropas Latviešu apvienība

Landfill contact information

Region

Responsible person

Contact information

Aizkraukle Municipality Skaidrīte Slobodjaņuka +371 29102856
East Latgale Region Aigars Metlāns +371 64667440, +371 28359080
Brocenu & Saldus Municipality Agnese Freimane +371 63864244, +371 26656614
South Latgale Region Valerjans Gedzjuns +371 29993540, +371 65420027
Jekabpils Municipality Inita Zaķe +371 65237660, +371 29145520
Kuldigas Municipality Agris Viļumsons +371 29612192, +371 63321965, kkp@kuldiga.lv
Liepajas Municipality Māris Grīnfelds +371 26424484, maris@liepajasras.lv
Madonas Municipality Guntars Dzenis +371 25425568
Malienas Region Aldis Amantovs +371 64474145, +371 29205363, alba55@inbox.lv
Piejūras Region Indra Rassone +371 29186332, piejura@tukums.lv
City of Riga (Getini) Inese Ceihnere +371 67317800, iceihnere@getlini.lv
Saldus Municipality Liene Grīsle +371 63807454, +371 26376800, saldus@komunal.apollo.lv
Ventspils Region Andis Kracis +371 29466527, andis.kracis@ventspils.gov.lv
Zemgales Region Aleksejs Jankovskis +371 29357119, aleksejs.jankovskis@eko.jelgava.lv
North Vidzemes Region Ingrīda Gubernatorova +371 26537816, ingrida@zaao.apollo.lv

Coordinators contact information

County government

Coordinator

Contact information

Ādažu novada pašvaldība Iveta Grīviņa 29116486 iveta.grivina@adazi.lv
Ādažu novada pašvaldība Ivars Ginbergs 20379220 ivars.grinbergs@adazi.lv
Aglonas novada pašvaldība Jolanta Dimpere 22357535 jolanta.dimpere@aglona.lv
Aizkraukles novada pašvaldība Līga Ciematniece 25727419 liga.ciematniece@aizkraukle.lv
Aizputes novada pašvaldība Iveta Kļevcova 29983141 iveta@aizpute.lv
Aknīstes novada pašvaldība Jānis Gavars 28685224 janis.gavars@akniste.lv
Alojas novada pašvaldība Zanda Aderniece 25749109 zanda.aderniece@aloja.lv
Alsungas novada pašvaldība Lauma Migoviča 20280614 koordinatore@alsunga.lv
Alūksnes novada pašvaldība Madara Sildega 22028275 madara.sildega@aluksne.lv
Amatas novada pašvaldība Valda Veisenhofa 29170544 valda.veisenkopfa@and.lv
Apes novada pašvaldība Gundars Pihlis 22036330 agentura@ape.lv
Auces novada pašvaldība Aldis Lerhs 26432523 aldis.lerhs@dome.auce.lv
Babītes novada pašvaldība dome@babite.lv
Baldones novada pašvaldība Daiga Kalniņa 29391771 daiga.baldone@inbox.lv
Baltinavas novada pašvaldība Evita Broka 20232378 sab.attiecibas@baltinava.lv
Balvu novada pašvaldība Aleksandrs Sņegovs 28673272 aleksandrs.snegovs@balvi.lv
Bauskas novada pašvaldība Agita Eglinska 26370202 agita.eglinska@bauska.lv
Beverīnas novada pašvaldība Egita Biša 26460272 egita.bisa@beverina.lv
Brocēnu novada pašvaldība Ance Puriņa 25125160 ance.purina@broceni.lv
Burtnieku novada pašvaldība Zane Elksne 25629654 zane.elksne@burtniekunovads.lv
Carnikavas novada pašvaldība Edgars Sliede 26466099 edgars.sliede@carnikava.lv
Cēsu novada pašvaldība Edīte Matuseviča 28377450 edite.matusevica@cesis.lv
Cesvaines novada pašvaldība Ritma Kļaviņa 29484429 ritma.klavina@cesvaine.lv
Ciblas novada pašvaldība Aldis Tihovskis 26162066 aldons777@inbox.lv
Dagdas novada pašvaldība Sandra Viškure 27800102 sandra_23@inbox.lv
Daugavpils novada pašvaldība Rolands Gradkovskis 29431360 rolands.gradkovskis@dnd.lv
Daugavpils pilsētas dome Kaspars Laizāns 29605014 kaspars.laizans@daugavpils.lv
Dobeles novada pašvaldība Vija Vika 29211106 vija.vika@dobele.lv
Dundagas novada pašvaldība Andris Kojro 26563742 andris@dundaga.lv
Durbes novada pašvaldība Vilnis Kārkliņš 29187957 vilnis@durbe.lv
Engures novada pašvaldība Alise Indriksone 20219888 alise.indriksone@enguresnovads.lv
Ērgļu novada pašvaldība Māris Grīnbergs 26471778 izpilddirektors@ergli.lv
Garkalnes novada pašvaldība Juris Silovs 29122363 juris.silovs@garkalne.lv
Garkalnes novada pašvaldība Jeļena Toca 29233894 jelena.toca@garkalne.lv
Grobiņas novada pašvaldība Raimonds Reinis 26490324 tkoga@inbox.lv
Gulbenes novada pašvaldība Jānis Šmoteks 26310272 janis.smoteks@gulbene.lv
Iecavas novada pašvaldība Sarmīte Avota 29419247 sarmiteavota@inbox.lv
Ikšķiles novada dome Valentīns Špēlis 29132818 valentins.spelis@ikskile.lv
Ilūkstes novada pašvaldība Iveta Plone 28377279 iveta.plone@dviete.lv
Inčukalna novada pašvaldība Arnis Uzuliņš 29453100 arnis.uzulins@incukalns.lv
Jaunjelgavas novada pašvaldība Vanda Censone 27020338 dome@jaunjelgava.lv
Jaunpiebalgas novada pašvaldība Juris Belasovs 29182807 juris.belasovs@jaunpiebalga.lv
Jaunpils novada pašvaldība Gvido Leiburgs 29135557 gvido.leiburgs@jaunpils.lv
Jēkabpils novada pašvaldība Jānis Subatiņš 29126223 janis.subatins@jekabpilsnovads.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldība Anita Truksne 26131430 anita.truksne@jekabpils.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldība Iveta Vārna 29275368 iveta.varna@jekabpils.lv
Jelgavas novada pašvaldība Dace Gražule 22002558 dace.grazule@jelgavasnovads.lv
Jelgavas pilsētas dome Aleksejs Jankovskis 29357119 aleksejs.jankovskis@eko.jelgava.lv
Jūrmalas pilsētas dome Zanda Sapronova 26300683 zanda.sapronova@jurmala.lv
Kandavas novada pašvaldība Egīls Dude 25652445 egils.dude@kandava.lv
Kārsavas novada pašvaldība Juris Vorkalis 28343926 juris.vorkalis@karsava.lv
Ķeguma novada pašvaldība Edgars Kozlovs 26493271 edgars.kozlovs@kegums.lv
Ķekavas novada pašvaldība Sigita Varika 26417724 sigita.varika@kekava.lv
Kocēnu novada pašvaldība Māris Permaņickis 29499880 maris.permanickis@kocenunovads.lv
Kokneses novada pašvaldība Benita Peciņa 29421728 benita.pecina@koknese.lv
Krāslavas novada pašvaldība Inga Kavinska 26163661 inga.kavinska@kraslava.lv
Krimuldas novada pašvaldība Dace Baķe 29999786 dome@krimulda.lv
Krustpils novada pašvaldība Ilmārs Luksts 26706059 ilmars.luksts@krustpils.lv
Kuldīgas novada pašvaldība Dace Jansone 27025423 dace.jansone@kuldiga.lv
Lielvārdes novada pašvaldība Gunta Smalkā 29140220 Gunta.smalka@lielvarde.lv
Liepājas pilsētas dome Dace Liepniece 29188499 dace.liepniece@dome.liepaja.lv
Līgatnes novada pašvaldība Mārcis Kalniņš 26465257 marcis.kalnins@ligatne.lv
Limbažu novada pašvaldība Ainārs Liniņš 29187593 ainars.linins@limbazi.lv aigars.berzins@limbazi.lv
Līvānu novada pašvaldība Inese Stahovska 28844848 inese.stahovska @livani.lv
Lubānas novada pašvaldība Elīna Ravinska 26352423 elina.ravinska@lubana.lv
Ludzas novada pašvaldība Aivars Strazds 29255584 aivars.strazds@ludzaspils.lv
Madonas novada pašvaldība Agnese Silupa 26360329 agnese.silupa@madona.lv
Mālpils novada pašvaldība Regīna Zagorska 26437370 dome@malpils.lv
Mārupes novada pašvaldība Ziedīte Lapiņa 29435695 ziedite.lapina@marupe.lv
Mārupes novada pašvaldība Aigija Ladiga 25748982 aigija.ladiga@marupe.lv
Mazsalacas novada pašvaldība Valdis Kampuss 26341450 valdis.kampuss@mazsalacasnovads.lv
Mērsraga novada pašvaldība Madara Brāle 28757923 madara.brale@mersrags.lv
Naukšēnu novada pašvaldība Antra Krievāne 29497504 antra.krievane@naukseni.lv
Neretas novada pašvaldība Rolands Klibiķis 29189934 livi@inbox.lv
Nīcas novada pašvaldība Dace Vecbaštika 29458532 turisms@nica.lv
Ogres novada pašvaldība Ģirts Ornicāns 26564339 girts.ornicans@ogresnamsaimnieks.lv
Olaines novada pašvaldība Inese Priedīte 25155025 inese.priedite@olaine.lv
Ozolnieku novada pašvaldība Artūrs Semjonovs 29766177 arturs.semjonovs@ozolnieki.lv
Pārgaujas novada pašvaldība Andris Erenbots 26529894 andris.erenbots@pargaujasnovads.lv
Pāvilostas novada pašvaldība Alfrēds Magone 26405900 alfreds_magone@tvnet.lv
Pāvilostas novada pašvaldība Jānis Vitrups 29183648 janis.vitrups@pavilosta.lv
Pļaviņu novada pašvaldība Andris Ambainis 25207555 andris.ambainis@plavinas.lv
Preiļu novada dome Ilona Vilcāne   25141858 ilonavilcane@preili.lv
Preiļu novada dome Andrejs Jermolajevs 29480687 andrejs.jermolajevs@preili.lv
Priekules novada pašvaldība Andris Razma 29176392 direktors@priekulesnovads.lv
Priekuļu novada pašvaldība Jānis Sirlaks 29425621 janis.sirlaks@inbox.lv
Raunas novada pašvaldība Linda Kručāne 26590507 lindakrucane123@inbox.lv
Rēzeknes novada pašvaldība Elvīra Pizāne 29496170 elvira.pizane@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes pilsētas dome Natālija Siņicina 28358410 natalija.sinicina@rezekne.lv
Riebiņu novada pašvaldība Rolands Naglis 26173320 rolands.naglis@riebini.lv
Rīgas pilsētas dome Ineta Mauriņa-Červinska 29498128 ineta.maurina-cervinska@riga.lv
Rīgas pilsētas dome Viktors Admidiņš 29115332
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Māris Zviedris 25488508 maris.zviedris@riga.lv
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Laura Apkalne 29344063 laura.apkalne@riga.lv
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Alberts Aizbalts 67012310 alberts.aizbalts@riga.lv
Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Jānis Galakrodznieks 29296813 janis.galakrodznieks@riga.lv
Rojas novada pašvaldība Jānis Pūce 27052492 janis.puce@roja.lv
Ropažu novada pašvaldība Ieva Damberga 26488256 ievavindele@gmail.com
Rucavas novada pašvaldība Natālija Grauduže 29134903 natalija.grauduze@rucava.lv
Rugāju novada pašvaldība Līga Kravale 27818471 rjiic@rugaji.lv
Rūjienas novada pašvaldība Dairis Lācis 25662217 dairis.lacis@rujiena.lv
Rundāles novada pašvaldība Aigars Sietiņš 28609107 aigars.sietins@rundale.lv
Salacgrīvas novada pašvaldība Janis Blūmiņš 27363311 janis.blumins@salacgriva.lv
Salas novada pašvaldība Valentīna Stolere 29612095 valentinastolere@inbox.lv
Salaspils novada pašvaldība Ojārs Kramiņš 29294891 ojars.kramins@salaspils.lv
Saldus novada pašvaldība Kristaps Osis 26161552 kristaps.osis@saldus.lv
Saulkrastu novada pašvaldība Iveta Jurkeviča 29218153 iveta.jurkevica@saulkrasti.lv
Sējas novada pašvaldība Grigorijs Ņesteruks 26450459 komunaldienests@seja.lv
Siguldas novada pašvaldība Dita Laure 29122596 dita.laure@sigulda.lv
Siguldas novada pašvaldība Aira Balde aira.balde@sigulda.lv
Skrīveru novada pašvaldība Guntis Bokalderis 26444662 guntis.bokalders@skriveri.lv
Skrundas novada pašvaldība Zane Eglīte 26665874 zane.eglite@skrunda.lv
Smiltenes novada pašvaldība Agija Kukaine 26395999 agija.kukaine@smiltene.lv
Stopiņu novada pašvaldība Maksims Griščenko 29128420 maksims.griscenko@stopini.lv
Strenču novada pašvaldība Ginta Gailīte 26312250 ginta.gailite@strencunovads.lv
Talsu novada pašvaldība Arvis Strēlnieks 26497797 arvis.strelnieks@talsi.lv
Tērvetes novada pašvaldība Māris Berlands 26552303 berlandsmaris@inbox.lv
Tukuma novada pašvaldība Gundega Rugāja 20038900 gundega.rugaja@tukums.lv
Vaiņodes novada pašvaldība Normunds Pāvils 22009884 izpilddirektors@vainode.lv
Valkas novada pašvaldība GUNTIS BAŠĶIS 29431717 guntis.baskis@valka.lv
Valmieras pilsētas pašvaldība Līga Bieziņa 26495997 liga.biezina@valmiera.lv
Valmieras pilsētas pašvaldība Dzintars Francis 28314534 dzintars.francis@valmiera.lv
Varakļānu novada pašvaldība Vilnis Dzērvītis 26101180 silagals@inbox.lv
Vārkavas novada pašvaldība Linda Pudule 20399639 linda.pudule@varkava.lv
Vecpiebalgas novada pašvaldība Viesturis Burjots 20238995 viesturis.burjots@vecpieblaga.lv viestris@inbox.lv
Vecumnieku novada Dome Ieva Pankrate 22024545 ieva.pankrate@vecumnieki.lv
Ventspils novada pašvaldība Mārtiņš Birzenbergs 27872765 martins.birzenbergs@ventspilsnd.lv
Ventspils pilsētas dome Mārīte Zīberte 29471342 marite.ziberte@ventspils.lv
Viesītes novada pašvaldība Sanita Lūse 26670482 sanita.luse@viesite.lv
Viļakas novada pašvaldība Mārtiņš Rēdmanis 27807820 martins.redmanis@inbox.lv
Viļānu novada pašvaldība ANDRIS  STAFECKIS   28374718 stafeckisandris2@inbox.lv
Zilupes novada pašvaldība Aina Borsuka 26369508 dome@zilupe.lv