Talkot aicina

Rīgas Bīvostas pārvalde Arčers Latvijas Valsts Meži

Lielās Talkas koordinatori pašvaldībās

REPUBLIKAS PILSĒTA/ NOVADS KOORDINATORS KONTAKTINFORMĀCIJA

Rīgas pilsētas dome

Gunta Jansone

67026056

29289652

g.jansone@riga.lv

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija

Māris Zviedris

67026611

25488508

maris.zviedris@riga.lv

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija

Laura Apkalne

67012319

29344063

laura.apkalne@riga.lv

Rīgas Austrumu izpilddirekcija

Jānis Galakrodznieks

67013507

29296813

janis.galakrodznieks@riga.lv

Daugavpils

Kaspars Laizāns

65476480

29605014

kaspars.laizans@daugavpils.lv,kaspars.laizans@inbox.lv

Jelgava

Aleksejs Jankovskis

63023511

29357119

aleksejs.jankovskis@eko.jelgava.lv

Jēkabpils

Anita Truksne

65207417

26131430

anita.truksne@jekabpils.lv

Iveta Vārna

29275368

iveta.varna@jekabpils.lv

Jēkabpils

Iveta Vārna

29275368

iveta.varna@jekabpils.lv

Jūrmala

Zanda Sapronova

67093897

28337271

Zanda.Sapronova@jpd.gov.lv

Liepāja

Dace Liepniece

29188499

dace.liepniece@dome.liepaja.lv

Rēzekne

Kristīne Kovaļkova

64607684

28358410

kristine.kovalkova@rezekne.lv

Valmiera

Līga Bieziņa

64210682

26495997

liga.biezina@valmiera.lv

Ventspils

Mārīte Zīberte

63620959

29471342

marite.ziberte@ventspils.lv

Ādažu novads

Ivars Grīnbergs

20379220

ivars.grinbergs@adazi.lv

Iveta Grīviņa

67700384

29116486

iveta.grivina@adazi.lv

Ādažu novads

Iveta Grīviņa

67700384

29116486

iveta.grivina@adazi.lv

Aglonas novads

Viktors Dimpers

26565118

viktors.dimpers@aglona.lv

Aizkraukles novads

Dzintars Grundšteins

65133929

28665742

dzintars.grundsteins@aizkraukle.lv

Aizputes novads

Andris Jankovskis

63459145

29879220

andris@aizpute.lv

Aknīstes novads

Jānis Gavars

65237754

28685224

janis.gavars@akniste.lv

Alojas novads

Arvīds Ozols

26644741

arvids.ozols@aloja.lv

Alsungas novads

Voldemārs Dunajevs

29386460

dome@alsunga.lv

Alūksnes novads

Laura Mazule

22028275

laura.mazule@aluksne.lv

Amatas novads

Valda Veisenhofa

64100885

29170544

valda.veisenkopfa@and.lv

Apes novads

Gundars Pihlis

22036330

celi.viresi@ape.lv

Auces novads

Aldis Lerhs

63744787

26432523

aldis.lerhs@dome.auce.lv

Babītes novads

dome@babite.lv

Baldones novads

Daiga Kalniņa

29391771

daiga.baldone@inbox.lv

Baltinavas novads

Evita Broka

20232378

sab.attiecibas@baltinava.lv

Balvu novads

Sandis Meiers

sandis.meiers@balvi.lv

Bauskas novads

Agita Eglinska

63921941

26370202

agita.eglinska@bauska.lv

Beverīnas novads

Egita Biša

26460272

egita.bisa@beverina.lv

Brocēnu novads

Lilija Bleidele

26329815

lilijableidele@inbox.lv

Burtnieku novads

Līga Stebere

29489543

liga.stebere@burtniekunovads.lv

Carnikavas novads

Edgars Sliede

26466099

edgars.sliede@carnikava.lv

Cēsu novads

Edīte Matuseviča

64121677

28377450

edite.matusevica@cesis.lv

Cesvaines novads

Ritma Kļaviņa

64852359

29484429

ritma.klavina@cesvaine.lv

Ciblas novads

Aldis Tihovskis

26162066

aldons777@inbox.lv

Dagdas novads

Arvīds Ozoliņš

65681727

25628885

arvids.ozolins@dagda.lv

Daugavpils novads

Jānis Silovs

65476819

29159340

janis.silovs@dnd.lv

Dobeles novads

Vija Vika

63707260

29211106

vija.vika@dobele.lv

Dundagas novads

Andris Kojro

63237511

26563742

andris@dundaga.lv

Durbes novads

Vilnis Kārkliņš

63484986

29187957

vilnis@durbe.lv

Engures novads

Alise Indriksone

63192109

alise.indriksone@enguresnovads.lv

Ērgļu novads

Emma Cera

64871298

26468124

emma.cera@inbox.lv

Garkalnes novads

Juris Silovs

29122363

juris.silovs@garkalne.lv

Jeļena Toca

67800920

29233894

jelena.toca@garkalne.lv

Garkalnes novads

Jeļena Toca

67800920

29233894

jelena.toca@garkalne.lv

Grobiņas novads

Raimonds Reinis

26490324

tkoga@inbox.lv

Gulbenes novads

Jānis Šmoteks

64474918

26310272

janis.smoteks@gulbene.lv

Iecavas novads

Sarmīte Avota

29419247

sarmiteavota@inbox.lv

Ikšķiles novads

Valentīns Špēlis

29132818

valentins.spelis@ikskile.lv

Ilūkstes novads

Iveta Plone

65475434

28377279

iveta.plone@dviete.lv

Inčukalna novads

Arnis Uzuliņš

29453100

arnis.uzulins@incukalns.lv

Jaunjelgavas novads

Vanda Censone

27020338

dome@jaunjelgava.lv

Jaunpiebalgas novads

Jānis Smilgins

64162104

29182807

janis.smilgins@jaunpiebalga.lv

Jaunpils novads

Gvido Leiburgs

29135557

gvido.leiburgs@jaunpils.lv

Jēkabpils novads

Jānis Subatiņš

65220733

29126223

janis.subatins@jekabpilsnovads.lv

Jelgavas novads

Dace Gražule

63048460

22002558

dace.grazule@jelgavasnovads.lv

Kandavas novads

Egīls Dude

63107365

25652445

egils.dude@kandava.lv

Kārsavas novads

Juris Vorkalis

28343926

juris@vorkalis.lv

Ķeguma novads

Larisa Jukna

25158023

larisa.jukna@kegums.lv

Ķekavas novads

Sigita Varika

67847167

26417724

sigita.varika@kekava.lv

Kocēnu novads

Māris Permaņickis

64216026

29499880

maris.permanickis@kocenunovads.lv

Kokneses novads

Benita Peciņa

65133641

29421728

benita.pecina@koknese.lv

Krāslavas novads

Inga Kavinska

65681751

26163661

inga.kavinska@kraslava.lv

Krimuldas novads

Dace Baķe

27787749

dace.bake@inbox.lv

Krustpils novads

Ilmārs Luksts

26706059

ilmars.luksts@krustpils.lv

Kuldīgas novads

Dace Jansone

63324935

27025423

dace.jansone@kuldiga.lv

Lielvārdes novads

Liene Bērziņa

65054130

29338112

liene.berzina@lielvarde.lv

Līgatnes novads

Vita Zilgalve

29265518

vitazilgalve@inbox.lv

Limbažu novads

Ainārs Liniņš

64020417

29187593

ainars.linins@limbazi.lv

Līvānu novads

Aivars Smelcers

65326251

29462323

aivars.smelcers@livani.lv

Lubānas novads

Elīna Ravinska

26352423

elina.ravinska@lubana.lv

Ludzas novads

Aivars Strazds

65707130

29255584

aivars.strazds@ludzaspils.lv

Madonas novads

Agnese Silupa

64860089

26360329

agnese.silupa@madona.lv

Mālpils novads

Regīna Zagorska

26437370

dome@malpils.lv

Mārupes novads

Ziedīte Lapiņa

29435695

ziedite.lapina@marupe.lv

Aigija Ladiga

25748982

aigija.ladiga@marupe.lv

Mārupes novads

Aigija Ladiga

25748982

aigija.ladiga@marupe.lv

Mazsalacas novads

Valdis Kampuss

26341450

valdis.kampuss@mazsalacasnovads.lv

Mērsraga novads

Madara Brāle

63235602

28757923

madara.brale@mersrags.lv

Naukšēnu novads

Antra Krievāne

64250956

29497504

antra.krievane@naukseni.lv

Neretas novads

Rolands Klibiķis

29189934

livi@inbox.lv

Nīcas novads

Dace Vecbaštika

63489501

29458532

turisms@nica.lv

Ogres novads

Ģirts Ornicāns

26564339

girts.ornicans@ogresnamsaimnieks.lv

Olaines novads

Inese Priedīte

25155025

inese.priedite@olaine.lv

Ozolnieku novads

Aivars Strods

63084710

26132486

aivars.strods@ozolnieki.lv

Pārgaujas novads

Druvis Kreituzis

22009250

druvis.kreituzis@pargaujasnovads.lv

Pāvilostas novads

Alfrēds Magone

26405900

alfreds_magone@tvnet.lv

Jānis Vitrups

63490836

29183648

janis.vitrups@pavilosta.lv

Pāvilostas novads

Jānis Vitrups

63490836

29183648

janis.vitrups@pavilosta.lv

Pļaviņu novads

Raimonds Spēks

65134837

26433199

raimonds.speks@plavinas.lv

Preiļu novads

Zenta Igolniece (pilsetā)

26438147

i.vineta@inbox.lv

Inese Šņepste

26543047

inese.snepste@preili.lv

Preiļu novads

Inese Šņepste

26543047

inese.snepste@preili.lv

Priekules novads

Andris Razma

63461391

29176392

direktors@priekulesnovads.lv

Priekuļu novads

Jānis Sirlaks

29425621

janis.sirlaks@inbox.lv

Raunas novads

Linda Kručāne

26590507

lindakrucane123@inbox.lv

Rēzeknes novads

Elvīra Pizāne

64623200

29496170

elvira.pizane@rezeknesnovads.lv

Riebiņu novads

Rolands Naglis

26173320

rolands.naglis@riebini.lv

Rojas novads

Jānis Pūce

63220836

27052492

janis.puce@roja.lv

Ropažu novads

Ieva Damberga

26488256

ievavindele@gmail.com

Rucavas novads

Natālija Grauduže

29134903

natalija.grauduze@rucava.lv

Rugāju novads

Līga Kravale

27818471

rjiic@rugaji.lv

Rūjienas novads

Dairis Lācis

64207819

25662217

dairis.lacis@rujiena.lv

Rundāles novads

Aigars Sietiņš

63962268

28609107

aigars.sietins@rundale.lv

Salacgrīvas novads

Kaspars Ķemers

64071972

25631555

kaspars.kemers@salacgriva.lv

Salas novads

Valentīna Stolere

65237700

29612095

valentinastolere@inbox.lv

Salaspils novads

Ojārs Kramiņš

29294891

ojars.kramins@salaspils.lv

Saldus novads

Pēteris Dubra

63807270

26413323

peteris.dubra@saldus.lv

Saulkrastu novads

Iveta Jurkeviča

67142526

29218153

iveta.jurkevica@saulkrasti.lv

Sējas novads

Grigorijs Nesteruks

26450459

komunaldienests@seja.lv

Siguldas novads

Dita Laure

67800952

29122596

dita.laure@sigulda.lv

Aira Balde

67800952

aira.balde@sigulda.lv

Siguldas novads

Aira Balde

67800952

aira.balde@sigulda.lv

Skrīveru novads

Guntis Bokalders

26444662

guntis.bokalders@skriveri.lv

Skrundas novads

Zane Eglīte

63350454

26665874

zane.eglite@skrunda.lv

Smiltenes novads

Agija Kukaine

64707867

26395999

agija.kukaine@smiltene.lv

Stopiņu novads

Maksims Griščenko

67910095

29128420

maksims.griscenko@stopini.lv

Strenču novads

Ginta Gailīte 

64715660

26312250

ginta.gailite@strencunovads.lv

Talsu novads

Oskars Kļava

63232122

26132179

oskars.klava@talsi.lv

Tērvetes novads

Māris Berlands

26552303

berlandsmaris@inbox.lv

Tukuma novads

Gundega Rugāja

63107281

20038900

gundega.rugaja@tukums.lv

Vaiņodes novads

Egils Juzups

20264858

izpilddirektors@vainode.lv

Valkas novads

Aivars Cekuls

6407620

26497944

aivars.cekuls@valka.lv

Varakļānu novads

Vilnis Dzērvītis

26101180

silagals@inbox.lv

Vārkavas novads

Jolanta Smilga

27016344

jolanta.smilga@varkava.lv

Vecpiebalgas novads

Viesturis Burjorts

20238995

viesturis.burjots@vecpiebalga.lv,viestris@inbox.lv

Vecumnieku novads

Katrīna Antonova

29346403

katrina.antonova@vecumnieki.lv

Ventspils novads

Mārtiņš Birzenbergs

27872765

martins.birzenbergs@ventspilsnd.lv

Viesītes novads

Laura Liepiņa

29334062

laura.liepina@viesite.lv

Viļakas novads

Mārtiņš Rēdmanis

27807820

martins.redmanis@inbox.lv

Viļānu novads

Inga Strūberga

46462239

26671830

inga.struberga@vilani.lv

Zilupes novads

Valērijs Fitisovs

zilupesltd@inbox.lv

LATVIJAI BŪT ZAĻAI!

Talkot aicina

LIELO TALKU ORGANIZĒ

MEKLĒ LAPĀ

SEKO JAUNUMIEM

SEKO MUMS SOCIĀLAJOS TĪKLOS

Twitter Facebook Draugiem Instagram