Talkot aicina

Rīgas Bīvostas pārvalde Arčers Latvijas Valsts Meži

Preču zīmes izmantošanas noteikumi

Vispārīgi.

Biedrības „Pēdas LV” īpašumā esošā „Lielās Talkas” preču zīme ir intelektuālais īpašums un tiek uzskatītas par nozīmīgu un vērtīgu biedrības īpašumu.

Lūdzu, rūpīgi iepazīsties ar tālāk esošajiem norādījumiem par preču zīmes, vai nosaukuma „Lielā Talka” pareizu izmantošanu. Šie norādījumi attiecas uz biedrības „Pēdas LV” darbiniekiem, klientiem, licenzes turētājiem un citām trešajām pusēm, kuri izmanto „Lielās Talkas” preču zīmi vai tās nosaukumu.

Norādījumi Lielās Talkas logo un nosaukuma lietošanai

Jūs varat atsaukties uz Lielo Talku tik ilgi, kamēr atsauce uz tām ir patiesa un saskaņota ar Biedrību „Pēdas LV”, nav maldinoša un ir saskaņā ar šiem Norādījumiem, kas laiku pa laikam var tikt mainīti no Biedrības „Pēdas LV” puses pēc tās ieskatiem. Lielās Talkas nosaukums vai logo nekad nedrīkst būt saistīti ar citu produktu nosaukumiem, pakalpojumu nosaukumiem, preču zīmēm, logo vai kompāniju nosaukumiem. Jūs arī nedrīkstat lietot marķējumus vai logotipus, kas nezināmā vai zināmā veidā ir līdzīgi Lielās Talkas logotipam.

Logo lietošanas noteikumi

Šie noteikumi nosaka, ka tiesības ierobežoti lietot Lielās Takas logo ir tikai drošiem partneriem, kas saņēmuši Biedrības „Pēdas LV” izsniegtu licenci vai rakstisku atļauju. Ja jums ir Lielās Talkas logo vai nosaukuma lietošanas licence, lūdzu, ievērojiet norādījumus, kas ir saskaņā ar jūsu licences līgumu.

Ja jums nav Lielās Talkas logo vai nosaukuma lietošanas licence vai rakstiska atļauja lietot šo logo vai nosaukumu, Jums nav tiesību izmantot šo logo vai nosaukumu jebkādā veidā vai nolūkiem, nedz rakstiski, nedz video vai audio formātā.

Ja jums ir interese iegūt Lielās Talkas logo vai nosaukuma lietošanas licenci, lūdzu, sazinieties ar Biedrības „Pēdas LV” Intelektuālā Īpašuma tiesību pārstāvi Kristapu Grecki.

Neatļauta Lielās Talkas logo vai nosaukuma izmantošana ir stingri aizliegta, un šāda neatļauta izmantošana ir Biedrības „Pēdas LV” tiesību pārkāpums, tostarp bez ierobežojumiem, tādu Latvijas Republikas likumu un citu starptautisku likumu, kuri regulē intelektuālo īpašumu, autortiesības, preču zīmju tiesības, privātumu un publicitāti, pārkāpums.

 

Bez skaidras rakstiskas atļaujas Biedrībai „Pēdas LV” preču zīmes un nosaukuma „Lielā Talka” izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

LATVIJAI BŪT ZAĻAI!

Talkot aicina

LIELO TALKU ORGANIZĒ

MEKLĒ LAPĀ

SEKO JAUNUMIEM

SEKO MUMS SOCIĀLAJOS TĪKLOS

Twitter Facebook Draugiem Instagram