Talkot aicina

Rīgas Bīvostas pārvalde Arčers Latvijas Valsts Meži
 • Pagalma labiekārtošana Ciblas novada Feliciānovā

  12.05.2012 | Nav komentāru

  Ar satraukumu un nepacietību gaidījām Lielo talku.Mūsu uzdevums bija ierīkot pagalmā kopā ar studentu darba grupu bērnu rotaļu laukumu.Nedēļas garumā tika veikti dažādi priekšdarbi:zāģēts, grābts, būvmateriālu sagāde utt.
  Piektdienas pievakarē ar bāžām skatījāmies debesīs,lija bez mitas.Dažādas domas klejoja galvā,tik daudz rīt jāpadara. Vai mēs to spēsim? Vai lietus līs?

 • Lielā talka Gaujienā!

  12.05.2012 |

  21.aprīlī Gaujienas pagasta teritorijā Lielajā talkā piedalījās 337 talcinieki. Šogad galvenās talkas vietas bija Ziemeļgaujas dabas taka, Sunīšu dīķa apkārtne un Zvārtavas ezera atpūtas vieta. Katrā talkas vietā bija atbildīgais, kuram bija uzticēts pārraudzīt un vadīt darbus. Par vienotu noformējumu bija parūpējies bērnudārza „Taurenītis" kolektīvs, gan mazu, gan lielu talcinieku rotāja raiba kaklasaite!

  Talkas laikā tika labiekārtota Zvārtavas ezera peldvieta un atpūtas vietā uzstādīts jauns galds ar soliem, te savu atbalstu sniedza SIA „Vaidens" darbinieki, kā arī sakopta ūdens ņemšanas vieta pie ezera. Liels darbs paveikts Sunīšu dīķa apkārtnes sakopšanā, savākti atkritumi, sausie un nolūzušie koku zari, izzāģētas koku atvases. Tagad skatam labāk pārskatāma dīķa apkārtne un Alkšņupītes „Ūdensrijēja" strautiņi. Ziemeļgaujas dabas takā atjaunotas dolomīta kāpnes Baznīckalnā un Pilskalnā, sakopta peldvieta un atpūtas vieta. J.Vītola memoriālā muzeja „Anniņas" teritorijā nogrābtas vecās koku lapas un zari, slaucīti celiņi un „Anniņu" estrādes terase. Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas kolektīvs strādāja muižas parka teritorijā un skolas stadionā. Kā katru gadu, tā arī šogad tika sakoptas ceļmalas, vākti sadzīves atkritumi. Šo darbu veica Gaujienas speciālās internātpamatskolas kolektīvs. Bērnudārza kolektīvs sakopa Baznīckalna un Zaļās gravas apkārtni. Pavisam talkā savākti 104 maisi ar atkritumiem, jāpiebilst, ka tas ir mazāk, nekā citus gadus. Iespaidos par paveikto un piedzīvoto talcinieki dalījās pie ugunskura, baudot gardo biezputru, kuru bija sarūpējušas Gaujienas vidusskolas saimnieces. Kopā paveikts daudz, paldies visiem, kas piedalījās talkā!

   

 • Lielā Talka Olaines novadā

  12.05.2012 |

  Olaines novada iedzīvotāji Lielajā talkā piedalījās jau piekto reizi. Organizējot talku, pašvaldība lika uzsvaru uz publisko vietu sakārtošanu ūdens tuvumā. Olaines novada pašvaldība aicināja arī visas dārzkopības sabiedrības sakopt koplietošanas teritorijas un to apkārtni. Kaut arī dārzkopības sabiedrības teritorijas ir privātīpašums, un dārzkopībām pašām ir jārūpējas par savas teritorijas sakopšanu un atkritumu izvešanu, pašvaldība izdalīja maisus, nodrošināja un apmaksāja talkas laikā savākto atkritumu izvešanu. Šim pašvaldības aicinājumam atsaucās 26 dārzkopības sabiedrības. Pavisam Olaines novadā tika sakoptas 52 vietas jeb talkošanas objekti, t.sk. Olainē, Jaunolainē, Gaismās, Medemciemā, Grēnēs, Lubaušos, Jāņupē u.c. (32 objekts Olaines pagastā, 20 objekti Olaines pilsētā). Olaines novadā talkas laikā tika piedāvāti dažāda veida darbi - atkritumu savākšana, rotaļu, sporta un atpūtas laukumu sakārtošana, t.sk. arī krāsošana, apzaļumošana, jauno kociņu atsiešana pie balsta mietiņiem un citi sakopšanas darbi.

  Daļa talkošanas objektu bija pie kādas ūdenstilpnes, kā rezultātā tika sakopta Misas upe d/s „Ezītis" teritorijā, Ežupīte d/s „Ežupe" teritorijā, Jāņupīte d/s „Jāņupe-2" teritorijā, upe Olainīte pie Lubaušiem un Jaunolainē, Puplas upe pie Olaines, Jāņupes karjers, Stūnīšu ezers, Mežezers, Olaines pilsētas kanāls, kā arī Olaines pilsētas Mežaparka teritorijā un visās dārzkopības teritorijās tika sakopti melioriācijas un lietus ūdens novadgrāvji.

  21.aprīlī bija vērojama liela atsaucība no iedzīvotāju un dažādu organizāciju puses. Kopumā talkā, piedalījās vairāk kā 1500 cilvēki, t.sk. dārzkopības sabiedrību, Olaines evaņģēliskās luterāņu draudzes, Olaines nevalstisko organizāciju, pašvaldības iestāžu pārstāvji, Olaines hokeja kluba biedri, Olaines boksa klubs „Olimp" u.c. Atzinīgi vērtējams ir fakts, ka talkā iesaistījās arī daudz bērnu un jauniešu.

  Pašvaldības atbalsts Lielās talkas organizēšanā neaprobežojas tikai ar talkas vietu izvēli un norādīšanu, maisu dalīšanu. Lai talcinieki varētu strādāt, pašvaldība iegādājas arī citas talkošanai nepieciešamās lietas - cimdus, krāsas, otas un citu inventāru. Tad, kad talcinieki savu darbu bija pabeiguši un publisko vietu sakopšanas dalībnieki baudīja pateicībā par ieguldītām pūlēm pašvaldības sarūpētu tēju, kafiju, cepumus un pīrādziņus, pašvaldība organizēja savāktu atkritumu izvešanu un nogādāšanu uz atkritumu poligonu Getliņi. Lielās talkas ietvaros savākto atkritumu izvešanu un nodošanu atkritumu poligonā apmaksā pašvaldība. SIA „Getliņi EKO" no pašvaldības ir pieņēmusi 40 t par samazinātu izcenojumu (t.i. 8,55 Ls/tonnā), savukārt pārējos savāktos atkritumus apmēram 30 tonnas pašvaldība nodos bez atlaidēm.

  Kopīgiem spēkiem ir paveikts liels darbs. Olaines novadā pavisam tika savākti aptuveni 70 t atkritumu, sakārtoti un nokrāsoti divi rotaļu laukumi, sakopta viena puķu dobe, sakoptas Olaines novada iecienītas atpūtas vietas - Mežezera, Stūnīšu ezera un Jāņupes karjera un Misas upes apkārtne.

  Šie rezultāti ir apliecinājums tam, ka Olaines novada iedzīvotāji nav vienaldzīgi pret vidi, kur dzīvo, strādā un atpūšas! Ceram, ka līdzcilvēki novērtēs viņu darbu.

  Paldies visiem talciniekiem!

  Lai Olaines novads būtu skaistāks, aicinām arī privātīpašniekus, juridiskas organizācijas un pārējās dārzkopības sabiedrības sakopt savas teritorijas, kā arī ikvienu Olaines novada un Latvijas iedzīvotāju ikdienā ievērot kārtību un rūpēties par vidi, kurā atrodaties.

   

 • Lielā Talka Dobelē

  26.04.2012 |

   

  Prieks par jauko laiku, kas arī daudziem mūsu iedzīvotājiem  deva iedvesmu kopt savu mājas apkārtni. Talkoja arī pašvaldības uzņēmumi- „"Dobeles komunālie pakalpojumi" cītīgi kopa savu lielo teritoriju, bet „Namnieks" betonēja stabiņus ,lai izveidotu jaunu nožogojumu teritorijai. Pieteicās arī „SEB" banka, kuras darbinieki sakopa meža stūrīti, kur allaž kāds pasteidzas izmest atkritumus. Talkoja pašvaldības Sociālais dienests kopā ar saviem klientiem un kā katru gadu kopa savu „šefībā esošo"  parku un Bērzes upes krastu.

  Bikstu pagastā talkā izgājusi vesela „nūjošanas komanda", kurā cilvēku vecums sniedzas virs 60 gadiem un sakopuši Upenieku ciemata teritoriju. Dobeles pagasta ļaudis gan kopa savas teritorijas, gan stādīja 80 liepiņas. Dobelē viens no garāžu kooperatīviem iztīrīja gadiem krājušos atkritumus un ceram, ka šajā vietā jauni nekad neveidosies. Zinādami, ka šogad vairāk uzmanības jāpievērš ūdenskrātuvēm, pagastos veicamie darbiņi tā arī tika saplānoti, kam vien bija iespējams, talkoja pie ūdeņiem.

  Dobeles pilsētas talkotāju pulcēšanās vietā pie ieejas Ķestermeža estrādē rītu ieskandināja folkloras kopa „Puduris".  Darbam iedvesmojošu uzrunu teica novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, kurš saņēma Sprīdītim piemērotu lāpstiņu, lai būtu instruments ar ko darboties,bet es, kā talkas organizatore, tāda paša izmēra grābeklīti . Kā visos lielos svētkos, tā arī šajos, uzrunu noslēgumā nodziedājām Talkas jauno himnu.

  Priecājāmies par krietnu pulciņu mazajiem talkotājiem, kuri ar lielu entuziasmu metās darbā un savas rociņas pielika meža satīrīšanā.

  Dobeles pilsētai talkošanas vieta bija Bērzes upes malas un taciņas, kas vijas gar Bērzes upes malu, sakopšana. Šī vieta ziemā tiek izmantota slēpošanai, mūsu skrējēji un orientieristi organizē sacensības un izmanto šo vietiņu aktīvai atpūtai, vai vienkārši tā ir brīnišķīga atpūtas taciņa meža klusumā.

  Vienojāmies ar Valsts mežu pārstāvjiem, kuri atļāva talkot savā teritorijā un sakopt sen zāģi un cirvi neredzējušus brikšņus. Lai darbs būtu raitāks, Zaļumsaimniecības nozares ļaudis ar simtlatnieku programmā iesaistītajiem cilvēkiem jau iepriekš bija sagatavojuši vietu, kur talkosim un  attīrīsim gan mežu, gan Bērzes upes krastu. Koki tika sagarināti, atzaroti un talciniekiem bija jāvelk no meža zari un jākrauj  „baļķus"  lielum lielās kaudzēs, kā arī  vilkām no upes tur iekritušos.  Bija arī savi atkritumu lasītāji, kuri cītīgi staigāja un salasīja visu līdz pēdējam sīkumam, pat meža taciņu nogrāba. "Zaļumsaimniecības" nozares vīri, kā pieredzējušākie, ar striķiem vilka ārā upē iekritušos kokus.

  Strādājot, kad liekas, nu jau esam piekusuši un vairs spēka nav, ik pa brīdim kāds iesāka  dziesmu, kurai visi jautri piebiedrojāmies un ticiet- spēks atkal atgriezās.

  Liekas, ka vienīgi par mūsu darbošanos noteikti nebija apmierināti bebri, kuri dara aizvien lielāku postu skaistajiem Zemgales ozoliem un citiem kokiem, kas aug upmalā. Arī bebri vēlas dzīvot laikmetam līdzi ejot un laikam gatavojas ražot elektrību, jo uz upes tiek  būvēti aizvien vairāk un vairāk  aizsprosti, liekas, ka sausākā laikā, jāgatavojas vēl vienai talkai.

  Talkas nobeigumā talcinieki visās talkošanas vietās sanāca  pie ugunskuriem, cepa desiņas un jauki parunājās. Pagastos notika arī citi atpūtas pasākumi.

   

 • Zemūdens talka Ķengaragā

  25.04.2012 |

 • Lucavsalā atrod sadzīves elektrotehniku

  25.04.2012 |

  BJSS „Rīdzene" rīkotajā talkā 21. aprīlī Lucavsalas airēšanas bāzē piedalījās 54 talcinieki. Dalībnieku vidū bija sporta skolas darbinieki, smaiļošanas un kanoe, airēšanas slaloma nodaļu audzēkņi un viņu vecāki. Kopīgiem spēkiem talkā tika savākti 300 atkritumu maisi Mazās Daugavas krastā no Salu tilta līdz pat Kazas sēklim, lai Daugavas ūdeņu apkārtne būtu sakopta, un treniņu process airēšanas bāzē būtu patīkamāks.

  Talkas gaitā tika savākti sadzīves atkritumi, bērnu rotaļlietas, elektroierīces (datori, putekļsūcēji, radio, TV), vairākas vannas, izlietnes, mašīnu detaļas, apavi, apģērbi, kā arī atrastas16 automašīnu riepas.

  BJSS „Rīdzene" administrācija vēlas pateikties treneriem, sporta skolas darbiniekiem, audzēkņiem un viņu ģimenēm par darbu, kas tika ieguldīts Lucavsalas sakopšanā.

   

 • Talka vietā, kur „dzīvo" vēsture

  25.04.2012 |

  Šī gada 21. aprīlī, pievienojoties rekordlielajam 210 tūkstošu Lielās Talkas dalībnieku pulkam, Tērvetes pilskalnā - vietā, kur „dzīvo" vēsture, norisinājās biedrības „Mēs - Tērvetei" un Annas Brigaderes pamatskolas skolēnu organizētā sakopšanas talka, uz kuru šogad ieradās aptuveni 20 cilvēku.

  Lai gan talkotāju skaits nepārsniedza pagājušajā gadā talkojušo cilvēku skaitu, tie, kas piedalījās, bija apņēmības pilni, lai Tērvetes pilskalnu padarītu tīrāku, kā arī sakoptu kalna pakājē esošas Tērvetes upītes krastus, veidojot tīru un patīkamu vidi pašiem - gan Tērvetes iedzīvotājiem, gan arī tūristiem, gan iepriecinot Zemi, kas sajūt gādīgo roku spēku.

  Katrs atnākušais talkotājs, kā jau tas ir ierasts, saņēma īpaši marķēto Lielās Talkas atkritumu maisu, kas šogad bija īpašajā - pavasara zaļajā krāsā. Cilvēki saprata, ka darba būs gana daudz - nolūzuši zari, sadzīves atkritumi un citas lietas bija jāsavāc un jānogādā vietā, kur tos varētu paņemt un nogādāt tālāk - pārstrādei. Tā kā šī gada Talkas tēma ir „ūdens", tika attīrīti arī Tērvetes krasti un ūdens virsma no dažādiem atkritumiem un zariem.

  Visu dienu talkotājus pavadīja silts laiks, saule, kā arī mazas vēja pūsmas, lutinot visus tos, kas pasauli vēlējās padarīt tīrāku. Savukārt pēc veiksmīgi padarītā darba pie ugunskura norisinājās desu cepšana un siltās tējas malkošana.

  Kārtējo reizi mēs visi kopā esam paveikuši kaut ko labu un no sirds, par ko ir patiess prieks visiem tiem, kas šo darbu darīja, jo šajā dienā tika iegūtas pozitīvas emocijas, draugi un gandarījums par mūsu visu kopējo ieguldījumu zaļākai Latvijai.

  Talkas laikā tika piepildīti vairāk kā desmit zaļie talkas maisi un izveidoti četri ugunskuri zaru un veco lapu dedzināšanai. Ar jaunām idejām un iedvesmu jauniem darbiem tiksimies nākošgad, kad norisināsies jau trešā skolas un biedrības rīkotā talka. Un atcerēsimies to, ko mums māca Lielā Talka: „Skaties dziļāk! Nemēslo!"

   

 • Ilzenē sakopj muižas parku

  25.04.2012 |

  Talkas diena ir jau tradīcija Ilzenes pagasta iedzīvotājiem. Jau nedēļu pirms talkas, pie mums notika liela rosība. Ilzenes pamatskolas skolēni sakopa savas skolas apkārti, grābjot labas, bet mazie pirmskolas grupiņas bērni, ar lielu entuziasmu lasīja papīrus.

  Aizvadītā talkas diena, bija saulaina un silta. Visā pagastā bija jūtams dzīvīgums. Iedzīvotāji sakopa ne tikai  telšu vietu Lielsloku ezera krastā, bet rosība notika visur. Tika sakopts Ilzenes muižas parks, iedzīvotāji lasīja papīrus ceļa malās. Bija arī čakli meža stādītāji. Kopīgi atjaunojot izzāģētos mežus. Un ikviens uzkopa savas mājas pagalmus.

  Ar smaidu un darba garu talkas vietā pulcējās talcinieki. Tur gar ezeru salasījām papīrus un iztīrījām visu no sakritušiem kokiem. Čakli grābām lapas. Par padarīto darbu priecājāmies pie kopīgām pusdienām, kad maltīti ēdām pie jauna galdiņa un krēsliem. Saulītes lutināti, baudījām talkas dienas burvību.

  Šī talkas diena pierādīja to, cik ilzenieši ir aktīvi un vēlas sakopt savu pagastu, lai būtu tīrs un gaišs pavasaris. Kopā mēs padarījām Ilzeni skaistāku!

   

 • Stīveros aktīvi talkoja cilvēki ar smagu invaliditāti

  25.04.2012 |

  Talkošanā ar lielāko prieku piedalāmies jau 3 gadus. Mūsu talkotāji ir cilvēki ar smagu invaliditāti, bet neraugoties uz to, viņi labprāt iesaistās šajā aktivitātē. Katru gadu cenšamies sakopt ne tikai Allažu sociālās aprūpes centra teritoriju, bet arī rūpējamies, lai mūsu tuvākā apkārtne - Stīveri kļūtu tīrāki. Talkas laikā apmēram 5 km garumā gar ceļmalām lasām "dārgumus", ko no savām automašīnām izmet garām braucošie šoferīši, tā zinām, piemēram, ka Siguldā joprojām darbojas "Hesburgers". Savukārt Stīveru veikalā joprojām ļoti iecienīta prece ir divlitrīgais alus, jo šo pudeļu grēdas tuvākajā apkārtnē atrodam katru gadu. Šogad talkā piedalījās 32 aprūpes centra klienti un 4 darbinieki. Kopā savācām 65 maisus atkritumu. Pirms talkas katrs dalībnieks saņēma karameļu "dopingu", arī pēc tam  iestiprinājāmies ar kārumiem. Katra talka stiprina mūsu pārliecību par savu varēšanu un dod cerību, ka mūsu apkārtne būs tīrāka, jo daļai cilvēku tīrā vietā ko nomest tomēr ir grūtāk.

   

 • Lielā Talka Ādažu novada Stapriņos

  25.04.2012 |

  Jau trešo gadu Ādažu novada Stapriņu ciema iedzīvotāji tika aicināti piedalīties kopīgā apkārtnes sakopšanā. Vairums dalībnieku piedalījās jau otro un pat trešo reizi, bet bija arī jaunpienācēji. Mūsu vidū bija arī tādi, kas, negaidot kolektīvo talkošanu, apkārtnes sakopšanu veikuši arī paši pēc savas iniciatīvas.

  Sakopām apkārtni abpus gājēju gaisa tiltam pie t/c/ Elvi, kā arī ceļmalas Tallinas šosejas kreisajā pusē (braucot no Rīgas) starp šo gaisa tiltu un DUS Statoil, iepretim Ādažu centram.

  Pavisam piedalījās 23 cilvēki, no tiem 11 bija bērni un pusaudži, vēl precīzāk - 1 zīdainis, 4 bērndārznieki un 6 skolnieki. No pieaugušo vidus 5 ģimeņu bērni piedalījās kopā ar vismaz vienu no vecākiem, bet 3 ģimenes ieradās talkot pilnā sastāvā. Vienu talkotāju pavadīja suns. Divas jaunkundzes jau tradicionāli mēroja ceļu uz talku Stapriņos no Rīgas!

  Neskatoties uz to, ka 2 gadi jau aktīvi „notalkoti", ceļmalas un koku puduri joprojām bija stipri piemētāti. Pavisam savācām 45 maisus atkritumu, kā arī 10 riepas.

  Ikviens pasākuma dalībnieks saņēma veicināšanas balvu - paciņu ar puķu vai dārzeņu sēklām, lai vairotu zaļumu savās mājās un pasaulē. Ceram uz atsaucību arī nākamgad!

   

LATVIJAI BŪT ZAĻAI!

Talkot aicina

LIELO TALKU ORGANIZĒ

MEKLĒ LAPĀ

SEKO JAUNUMIEM

SEKO MUMS SOCIĀLAJOS TĪKLOS

Twitter Facebook Draugiem Instagram